Kalendarium

21.11
Poniedziałek

Szkolenie - Biogazownie rolnicze w Polsce

Termin: 21.11.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 21 - 22 listopada 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Szkolenie - Biogazownie rolnicze w Polsce - kierunki rozwoju, analiza ekonomiczna, środowisko prawne procesu inwestycyjnego, skierowane jest do małych i średnich inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką biogazowni rolniczych.

Szkolenie - Biogazownie rolnicze w Polsce obejmuje:

  • omówienie kierunków rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce (łącznie z zagospodarowaniem substratu pofermentacyjnego), w tym technologie dla substratów mokrych (upłynnionych) i suchych, rozwiązania szczegółowe biogazowni o różnych wielkościach (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw rodzinnych i farmerskich).
  • analizę ekonomiczną efektywności procesu metanogenezy (warsztaty komputerowe),
  • środowisko prawne procesu inwestycyjnego dla biogazowni,
  • omówienie procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla biogazowni,
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na przykładzie biogazowni (lokowanie biogazowni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
  • omówienie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę dla biogazowni.

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie internetowej organizatora: idwe.pl.

źródło i zdjęcie: Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii

Nie przeocz w tym miesiącu