Kalendarium

21.11
Poniedziałek

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Termin: 21.11.2011Miejsce: Poznań 

Termin: 21 - 22 listopada 2011 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe: Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON to spotkanie, którego historia sięga już 15 lat. Dotychczas nosił nazwę Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego. Corocznie poruszał tematy najbardziej aktualne i najważniejsze dla gospodarki odpadami i ochrony środowiska w naszym kraju. Zeszłorocznym tematem zjazdu była "Nowa jakość w gospodarce odpadami - skutki dla gmin i firm". Główna dyskusja wokół planowanych wówczas zmian toczyła się pomiędzy Ministerstwem Środowiska, sektorem komunalnym a sektorem prywatnym w gospodarce odpadami.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON jest obecnie największym w Polsce kongresem związanym z ochroną środowiska. Ze względu na polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej organizatorzy planują, aby w tegorocznym Kongresie wzięli udział przedstawiciele większości krajów europejskich. Nowa, bardziej czytelna nazwa ENVICON ma pomóc w dotarciu do znacznie szerszego grona odbiorców zagranicznych, zainteresowanych tematem gospodarki komunalnej i ochroną środowiska w naszym kraju.

Głównym tematem krajowej części Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON będzie zmiana systemu gospodarowania odpadami w Polsce, związana z przekazaniem własności odpadów gminom. Część europejska spotkania dotyczyć będzie tworzenia dyrektyw odpadowych, ich transpozycji do prawa krajowego oraz realizacji ich zapisów.

Corocznie w Kongresie bierze udział ok. 500 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, firm komunalnych, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz świata nauki. Gośćmi, prelegentami i uczestnikami są osoby, które zajmują najwyższe stanowiska i odgrywają kluczowe role w sektorze ochrony środowiska w Polsce. ENVICON organizowany jest pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego, Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011, Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Komisarza Unii Europejskiej ds. Ochrony Środowiska, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON towarzyszy najważniejszym w Polsce oraz największym w Europie Środkowo - Wschodniej targom ochrony środowiska POLEKO.

Więcej informacji na temat kongresu na stronie internetowej organizatora: envicon.abrys.pl.

źródło i zdjęcie: envicon.abrys.pl

Nie przeocz w tym miesiącu