Kalendarium

17.11
Czwartek

Szkolenie dla operatorów oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem związków biogennych

Termin: 17.11.2011Miejsce: Kraków 

Termin: 17 - 18 listopada 2011 r.
Miejsce: Kraków
Informacje dodatkowe: Celem szkolenia dla operatorów oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem związków biogennych jest zdobycie wiedzy na temat zasad eksploatacji i optymalizacji oczyszczalni ścieków, podstawowych metod kontroli i regulacji procesów oraz sposobów unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Do wzięcia udziału w szkoleniu zaproszeni są operatorzy, brygadziści, dyspozytorzy oraz monterzy oczyszczalni ścieków.

Program szkolenia:

  • Współpraca sieć kanalizacyjna - oczyszczalnia. Co i jak mierzyć. Oczyszczanie wstępne: kraty i skratki, piaskowniki.
  • Sedymentacja wstępna, wspomaganie chemiczne pracy osadnika. Sedymentacja wtórna biomasy: czy to jest to samo co w osadniku wstępnym?
  • Zasady oczyszczania biologicznego: bakterie i pierwotniaki, "złe" i "dobre" bakterie.
  • Problem pienienia i puchnięcia osadu.
  • Układy osadu czynnego: układ przepływowy, układ SBR.
  • Parametry kontroli procesu osadu czynnego: wiek osadu, recyrkulacja osadu, warstwa osadu w osadniku, ilość osadu nadmiernego, ilość powietrza w KOCz.
  • Usuwanie azotu: nitryfikacja i denitryfikacja. Usuwanie fosforu. Połączenie procesów biologicznego usuwania azotu i fosforu.
  • Eksploatacja procesów biologicznego usuwania azotu i fosforu. Sposoby i metody przeróbki osadów. Czynniki wpływające na wybór procesu przeróbki osadów.
  • Procesy przeróbki osadów - co może operator. Stabilizacja, higienizacja, odwadnianie i zagospodarowanie osadów.

Opłata za 2-dniowe szkolenie dla operatorów oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem związków biogennych wynosi 900 zł netto. Kwota ta obejmuje materiały szkoleniowe (w tym podręcznik "Zasady i praktyka oczyszczania ścieków"), dwa obiady i przerwy kawowe. W przypadku zgłosznia przynajmniej dwóch osób przysługuje 10% zniżka.

Szkolenie jest zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie internetowej organizatora: lemtech.pl

źródło i zdjęcie: lemtech.pl

Nie przeocz w tym miesiącu