Kalendarium

15.11
Wtorek

IV Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2011

Termin: 15.11.2011Miejsce: Lublin 

Termin: 15-17 listopada 2011 r.
Miejsce: Lublin
Informacje dodatkowe: IV Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2011 odbędą się w dniach 15-17 listopada br. na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego Targów Lublin S.A.

Pierwszego dnia targów ENERGETICS 2011 będą miały miejsce:

 • Cykl bezpłatnych szkoleń przygotowany przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa , Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Wystawców Targów ENERGETICS 2011
 • Konferencja przygotowana przez COSIW Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Instytut Elektrotechniki "Pojazdy elektryczne i systemy ładowania".

Drugiego dnia targów ENERGETICS 2011 będą miały miejsce:

 • Cykl bezpłatnych szkoleń przygotowany przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa , Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Wystawców Targów ENERGETICS 2011
 • Konferencja "Współczesna energetyka" przygotowana przez Politechnikę Lubelską.

Trzeciego dnia targów ENERGETICS 2011 będą miały miejsce:

 • Cykl bezpłatnych szkoleń przygotowany przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa , Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Wystawców Targów ENERGETICS
 • Seminarium przygotowane przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny na temat Energii Odnawialnej.

Zakres tematyczny targów ENERGETICS 2011 obejmuje następujące aspekty:

 • Elektroenergetyka i elektrotechnika
 1. Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej
 2. Przetwarzanie energii
 3. Urządzenia rozdzielcze i łączeniowe
 4. Urządzenia zabezpieczające i instalacje odgromowe
 5. Urządzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne
 6. Sieci i instalacje elektryczne
 7. Automatyka
 8. Osprzęt eksploatacyjny i narzędzia
 9. Kable i przewody
 10. Sprzęt oświetleniowy
 11. Informatyka w energetyce
 • Energetyka alternatywna i odnawialna
 1. Energia wodna, wiatrowa, słoneczna, wód geotermalnych, biomasa
 2. Technologie pozyskiwania energii odnawialnej
 3. Systemy oszczędzania zasobów energetycznych
 • Energia jądrowa.

Więcej informacji na temat targów na stronie internetowej organizatora: energetics.targi.lublin.pl

źródło i zdjęcie: energetics.targi.lublin.pl

Nie przeocz w tym miesiącu