Kalendarium

14.11
Poniedziałek

Szkolenie - Zwalczanie plagi nielegalnego poboru energii z zastosowaniem wymogów znowelizowanego prawa energetycznego

Termin: 14.11.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 14 - 15 listopada 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Zwalczanie plagi nielegalnego poboru energii z zastosowaniem wymogów znowelizowanego prawa energetycznego - praktyczne aspekty kontroli oraz dochodzenia roszczeń na drodze postępowania karnego i cywilnego - stan prawny na 2011/2012 rok, to kolejna edycja szkolenia organizowanego przez Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów obsługi klienta, działów prawnych, osób odpowiedzialnych za przygotowanie i zawieranie umów sprzedaży, a także kontrolerów.

W trakcie trwania szkolenia pn. Zwalczanie plagi nielegalnego poboru energii z zastosowaniem wymogów znowelizowanego prawa energetycznego, uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu:

 • regulacje znowelizowanego prawa energetycznego mających istotny wpływ na problematykę nielegalnego poboru energii,
 • problematyka związana z przeprowadzeniem kontroli mającej za przedmiot umowę sprzedaży (lub jej brak),
 • wpływ upoważnień (pełnomocnictw) na skuteczność i efektywność przeprowadzonej kontroli,
 • przedstawienie diametralnie odmiennego przebiegu kontroli (stosowania odpowiednich technik kontroli) w zależności od tego, do jakiej kategorii podmiotowej zalicza się odbiorca,
 • problematyka związana z przeprowadzeniem kontroli na zlecenie przedsiębiorstwa obrotu,
 • stosowanie przez odbiorców (kontrolowanych) różnorodnych sposobów utrudniających i opóźniających rozpoczęcie oraz przeprowadzenie kontroli - praktyczne aspekty takich zachowań wraz ze szczegółowym opisaniem schematów właściwego postępowania kontrolerów,
 • przedstawienie schematu prawidłowego postępowania przy dokonywaniu kontroli maksymalnie zwiększającego jej skuteczność,
 • newralgiczne momenty przeprowadzanej kontroli - umiejętność ich przewidywania przez kontrolerów oraz metody prawnie skutecznego przeciwdziałania,
 • technika należytego dokumentowania i zbieranie dowodów nielegalnego poboru energii, w tym jej kradzieży,
 • umiejętność podjęcia przez kontrolerów trafnej decyzji wstrzymania dostaw energii (przedstawienie sytuacji, w których pomimo stwierdzenia nielegalnego poboru energii brak będzie możliwości wstrzymania dostaw, warianty postępowania kontrolerów w sytuacji okazania przez odbiorcę dowodów uiszczenia przedsiębiorstwu obrotu należności za pobraną energię, problematyka przyjmowania przez kontrolerów płatności należności za pobraną energię oraz opłaty za nielegalny pobór etc.),
 • najczęściej stosowana przez odbiorcę taktyka zwalczania ustaleń i ważności kontroli po jej przeprowadzeniu oraz umiejętność właściwego ustosunkowania się do nich przez przedsiębiorstwo energetyczne plus analiza najczęściej popełnianych w trakcie kontroli błędów ze wskazaniem możliwości ich późniejszego naprawienia w sposób zapewniający ważność protokołu,
 • przedstawienie wybranych regulacji prawa karnego i procedury karnej umożliwiających lub zwiększających skuteczność przeprowadzanych kontroli,
 • problematyka dochodzenia przez przedsiębiorstwo należności związanych z nielegalnym poborem (wybór pomiędzy opłatą a odszkodowaniem i jego cywilno - prawne konsekwencje, podmioty, w stosunku do których można kierować roszczenia z tytułu nielegalnego poboru, skuteczna egzekucja należności z nielegalnego poboru),
 • analiza najnowszego orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN oraz sądów cywilnych i karnych pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa energetycznego.

Szkolenie pn. Zwalczanie plagi nielegalnego poboru energii z zastosowaniem wymogów znowelizowanego prawa energetycznego poprowadzi pan Dariusz Rystał Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie internetowej organizatora: idwe.pl

źródło i zdjęcie: Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii

Nie przeocz w tym miesiącu