Kalendarium

09.11
Wtorek

Konferencja "Problemy zagospodarowania wód opadowych"

Termin: 09.11.2010Miejsce: Wrocław 

Termin: 09-10.11.2010

Miejsce: Wrocław

Informacje dodatkowe: Przegląd postępu w dziedzinie zagospodarowania wód opadowych. Organizatorem jest Wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Tematyka Konferencji:
• zielone dachy, ogrody deszczowe oraz inne systemy spowolniające odpływ wód opadowych,
• opłaty za wody opadowe - aspekty prawne, sposoby naliczania, problemy wdrożeniowe,
• problemy eksploatacji kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w dużych aglomeracjach miejsko-przemysłowych.

Do udziału w Konferencji zapraszamy:
• naukowców i praktyków z zakresu: architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, gospodarki wodno-ściekowej, inżynierii sanitarnej, inżynierii kształtowania środowiska, , meteorologii i ochrony środowiska,
• przedstawicieli władz samorządowych.

Każdy uczestnik otrzyma materiały konferencyjne w postaci książki, opatrzonej nr ISBN. Wybrane artykuły będą publikowane w czasopismach „Gaz Woda i Technika Sanitarna” oraz w "Forum Eksploatatora".

źródło i zdjęcie: wodkaneko.pl

Nie przeocz w tym miesiącu