Kalendarium

30.11
Wtorek

Szkolenie "Badanie gleby wód i ścieków"

Termin: 30.11.2010Miejsce: Zakopane 

Termin: 30.11-3.12.2010 r.
Miejsce: Zakopane
Informacje dodatkowe
: Badania gleby wód i ścieków - pobieranie próbek zgodnie z obowiązującym prawem i aktualnymi normami. ( L/112/10).

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Opanujesz zasady poboru próbek gleb, wód i ścieków.
 • Poznasz stanowisko i zalecenia United States Environmental Protection Agency (EPA/600/R-92/128, EPA 540/R-95/14) odnośnie pobierania próbek gleb.
 • Nauczysz się oznaczać precyzję i dokładność poboru próbek.
 • Dowiesz się jak oszacować niepewność poboru próbki i jej przygotowania do analizy.
 • Po szkoleniu będziesz w stanie bez kłopotu opracować dokumentację techniczną do akredytacji.

Tematyka:

 • Terminologia, omówienie podstawowych zagadnień
 • Charakterystyka geochemiczna gleb oraz ich podstawowych poziomów genetycznych
 • Podział skał osadowych. Krótka charakterystyka pospolitych skał osadowych
 • Ogólne zasady pobierania próbek środowiskowych w ekosystemach naturalnych i przekształconych antropogenicznie
 • Elementy składowe planu i procedury pobierania próbek
 • Strategie, metody i techniki pobierania próbek gleb
 • Źródła błędu i zmienności oraz niepewność pobierania próbek gleb
 • Walidacja i kontrola jakości pobierania próbek gleb
 • Konsultacje oraz pokaz sprzętu do pobierania próbek gleb i skał
 • Pobieranie próbek wód powierzchniowych i ścieków zgodnie z normami: PN-ISO 5667-10:1997, PN-EN 25667-2:1999 oraz polskich norm serii PN-76/C-04620.

- rodzaje próbek wód i ścieków - terminologia
- naczynia i przyrządy do pobierania próbek
- utrwalanie próbek wód i ścieków

 • Akredytacja pobierania próbek gleb wód i ścieków:

- wymagania dotyczące kompetencji technicznych wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005
- badania zgodności poboru próbek z odpowiednią normą
- oszacowanie niepewności poboru próbki i przygotowania próbki do badań
- dokładność poboru próbek i metody jej wyznaczania
- ogólne i szczegółowe zasady postępowania z próbkami do badań.

źródło i zdjęcie: ce2.pl

Nie przeocz w tym miesiącu