Kalendarium

30.11
Wtorek

Szkolenie "Gospodarka wodno-ściekowa, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania wód opadowych"

Termin: 30.11.2010Miejsce: Płock 

Termin: 30.11.2010 r.
Miejsce: Płock
Informacje dodatkowe: Będzie to już szesnaste szkolenie w historii Centrum. W Płocku spotkają się praktycy - pracownicy instytucji i firm samorządowych, instytucji sektora prywatnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak również z Europy Zachodniej, którzy mogą się już pochwalić wprowadzonymi w życie projektami w instytucjach takich jak: oczyszczalnie ścieków, wodociągi, stacje uzdatniania wody czy laboratoria.

Tematyka szkolenia będzie się koncentrować na zrównoważonej gospodarce ściekowej w miastach - szczególna uwaga zostanie poświęcona efektywnemu ekonomicznie i przyjaznemu dla środowiska zagospodarowaniu wód opadowych, w tym uregulowaniom prawnym w krajach europejskich. Zostaną zaprezentowane dobre praktyki w tym zakresie z najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie miast europejskich. Oprócz czysto teoretycznych wykładów, znaczącą część szkolenia stanowić będzie wymiana doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, z wykorzystaniem opracowanej przez UNITAR metodologii "City-Share".

Zakłada ona nie tylko wymianę doświadczeń i wiedzy, ale również opracowanie tzw. planów działania (action plans), które są początkiem wspólnych projektów w przyszłości. Zaś dla przedstawicieli sektora prywatnego jest to doskonała okazja zaprezentować i zareklamować swe projekty, usługi i rozwiązania.

Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe
dla Władz/Podmiotów Lokalnych CIFAL, obecnie działające pod nazwą Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock jest częścią światowej sieci CIFAL, która została stworzona w ramach Programu Rozwoju Lokalnego UNITAR, jako jeden z instrumentów realizacji idei zrównoważonego rozwoju oraz tzw. Milenijnych Celów Rozwoju, których realizacja stanowi odpowiedź na wyzwania dla rozwoju ludzkości - ma przyczynić się do ograniczenia biedy i głodu; powstrzymania HIV/AIDS czy też ochrony środowiska naturalnego.

Centrum powstało w Płocku w 2004 r. jako przykład współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym (Urząd Miasta i PKN ORLEN S.A.), przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zarządzający siecią CIFAL UNITAR uznał, mając na uwadze pozytywne doświadczenia "Forum dla Płocka" i "Funduszu Grantowego", że właśnie w naszym mieście istnieją doskonałe warunki na stworzenie tego typu placówki.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne - zapewniamy wyżywienie i noclegi w hotelu - i przeznaczone dla przedstawicieli samorządów, sektora prywatnego, lokalnych decydentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszelkiego rodzaju specjalistów z Polski, a także krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Językiem szkolenia jest jęz. angielski.

źródło i zdjęcie: cifalplock.ump.pl

Nie przeocz w tym miesiącu