Kalendarium

25.11
Czwartek

Konferencja Naukowo-Techniczna "Jakość energii 2010"

Termin: 25.11.2010Miejsce: Piechowice 

Termin: 25-26.11.2010 r.
Miejsce: Piechowice
Informacje dodatkowe: Konferencja adresowana jest do specjalistów zajmujących się problemami jakości energii w sieciach elektroenergetycznych (inżynierów-praktyków oraz pracowników wyższych uczelni, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych). W ramach konferencji przewidziano wykłady merytoryczne, dyskusje tematyczne oraz wystawy techniczne. Nie zabraknie również czasu na wymianę doświadczeń pomiędzy Uczestnikami. Organizatorami konferencji są firma PROCOM SYSTEM S.A. oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Cel i tematyka konferencji:

Swoją wiedzą dzielić się będą inżynierowie (praktycy) oraz pracownicy wyższych uczelni, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych. W ramach konferencji przewidziano wykłady merytoryczne, dyskusje tematyczne oraz wystawy techniczne.

Tematyka konferencji:

  • Parametry jakości energii elektrycznej - wyznaczanie i normalizacja
  • Metody analizy jakości energii elektrycznej - modelowanie i symulacja
  • Pomiary jakości energii elektrycznej - analizy wyników pomiarów w celach diagnostycznych
  • Metody poprawy jakości energii elektrycznej - filtry, kompensatory mocy
  • Jakość energii w warunkach rynkowych - ekonomiczne aspekty jakości energii, koszty zasilania.

źródło i zdjęcie: jakoscenergii.pl

Nie przeocz w tym miesiącu