Kalendarium

18.11
Czwartek

Szkolenie "BHP w gospodarce wodno-ściekowej"

Termin: 18.11.2010Miejsce: Poznań 

Termin: 18-20.10.2010 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe
: Nieprawidłowo skonstruowana instrukcja BHP może być przyczyną nałożenia na firmę bardzo wysokich sankcji finansowych. Aby temu zapobiec polecamy udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione praktyczne uwagi dotyczące planowania i organizacji działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy podczas uzdatniania wody, eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przy oczyszczaniu ścieków.

Nie zabraknie również tematyki dotyczącej sporządzania i prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji i procedur. Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana będzie licznymi przykładami rozwiązań praktycznych.

Spotkanie przeznaczone jest dla: służb bhp, a także dla pracodawców i kadry kierowniczej zakładów wodno-ściekowych, spółek prowadzących działalność z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, uzdatniania wody, eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków, społecznych inspektorów pracy, pracowników wydziałów komunalnych w jednostkach samorządu oraz przedstawicieli firm, urzędów i instytucji, których działalność związana jest z gospodarką wod - kan. Program i zgłoszenie dostępne jest na www.dendros.pl - zakładka aktualne szkolenia. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

źródło i zdjęcie: dendros.pl

Nie przeocz w tym miesiącu