Kalendarium

16.11
Wtorek

II konferencja "Biomasa - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie"

Termin: 16.11.2010Miejsce: Białystok 

Termin: 16-17.11.2010 r.
Miejsce: Białystok
Informacje dodatkowe: Zapraszamy Państwa do udziału w II ogólnopolskiej konferencji tematycznej "Biomasa - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", która odbędzie się w dniach 16-17 listopada br. w Białymstoku (Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7). Partnerem Głównym konferencji jest Elektrociepłownia Białystok SA (www.ec.bialystok.pl). Partnerem merytorycznym został Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (www.ipieo.pl) oraz Polska Izba Biomasy (www.biomasa.org.pl). O Patronaty Honorowe zwróciliśmy się do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Podlaskiego. Organizatorem spotkania jest redakcja "Nowej Energii".

Celem konferencji jest zaprezentowanie doświadczeń polskich i działających na naszym rynku firm zagranicznych, w zakresie realizacji inwestycji związanych ze współspalaniem/spalaniem biomasy, przedstawienie dostępnych technologii współspalania/spalania biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz zaprezentowanie obecnych i przyszłych możliwości pozyskania biomasy, jako paliwa dla branży energetycznej i ciepłowniczej.

źródło i zdjęcie: nowa-energia.com.pl

Nie przeocz w tym miesiącu