Kalendarium

16.11
Wtorek

Szkolenie "Badanie ochrony przeciwporażeniowej w liniach o napięciu powyżej 1 kV"

Termin: 16.11.2010Miejsce: Niepołomice 

Termin: 16-17.11.2010 r.
Miejsce: Niepołomice
Informacje dodatkowe:

Program

  • Podstawy prawne dotyczące zakresu i zasad wykonywania badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w liniach (i instalacjach) elektrycznych wysokiego napięcia
  • Kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w liniach wysokiego napięcia
  • Środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane w liniach wysokiego napięcia
  • Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań ochrony przeciwporażeniowej w liniach wysokiego napięcia
  • Pomiary i obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

• Pomiary i obliczenia rezystancji uziemienia i napięcia uziomowego
• Pomiary największej spodziewanej rezystywności gruntu
• Pomiary i obliczenia napięć dotykowych (rażeniowych lub spodziewanych)

  • Przebieg i szczegółowy zakres oględzin i pomiarów skuteczności ochrony w liniach wysokiego napięcia
  • Dokumentacja wyników badań.

źródło: energetyka.xtech.pl

Nie przeocz w tym miesiącu