Kalendarium

15.11
Poniedziałek

Szkolenie "Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia"

Termin: 15.11.2010Miejsce: Niepołomice 

Termin: 15-16.11.2010 r.
Miejsce: Niepołomice
Informacje dodatkowe:

Program

  • Podstawy prawne projektowania, budowy i eksploatacji sieci i instalacji wysokiego napięcia
  • Ogólne zasady zapobiegania porażeniom elektrycznym w urządzeniach wysokiego napięcia
  • Techniczne środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim
  • Techniczne środki ochrony przed dotykiem pośrednim:

• Główne i uzupełniające środki ochrony
• Ocena skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim
• Łączenie uziemień urządzeń WN i nn

  • Budowa uziemień (wymiarowanie, materiały
  • Badanie ochrony przeciwporażeniowej:

• Ogólne zasady wykonywania badań (bezpieczeństwo, kwalifikacje),
• Badanie rezystancji uziemień,
• Badanie napięć uziomowych (UE) i dotykowych (UT),
• Ocena wyników badań.

  • Sprzęt ochronny i znaki bezpieczeństwa
  • Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

źródło: energetyka.xtech.pl

Nie przeocz w tym miesiącu