Kalendarium

20.10
Piątek

AutoCAD - Warsztaty - Stopień II. Kurs z dofinansowaniem MOIIB

Termin: 20.10.2017Miejsce: Warszawa 

Terminy i godziny zajęć:
20.10.2017 r. 16:00-20:00
21.10.2017 r. 9:00-17:00
22.10.2017 r. 9:00-17:00
Miejsce: PROCAD S.A., ul. Chłodna 64, Warszawa
Dodatkowe informacje: Kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe - zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponadto użytkownik nauczy się zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek.

Szczegółowy program kursu "AutoCAD - Warsztaty - Stopień II":

  1. Efektywna praca z zestawami wyborów: tryby wyboru; opcje wykorzystywane przy wybieraniu obiektów; tworzenie i wykorzystywanie grup; wybór cykliczny; filtrowanie obiektów i warstw
  2. Zaawansowane typy obiektów: tworzenie i modyfikowanie splajnów; zaawansowane zmiany polilinii; tworzenie i modyfikowanie regionów; tworzenie i zmiana multilinii
  3. Bloki i ich atrybuty: definiowanie bloków lokalnych i globalnych; tworzenie bibliotek bloków; wstawianie bloków i plików rysunków; redefiniowanie bloków i ich edycja w rysunku; tworzenie różnych typów atrybutów w blokach; wstawianie bloków z atrybutami; zmiana i zarządzanie atrybutami; kontrola nad wyświetlaniem atrybutów; wyciąganie wartości atrybutów z rysunku do plików zewnętrznych
  4. Rysunki odnośników zewnętrznych: dołączanie i nakładanie plików rysunków; zarządzanie ścieżkami plików odnośników; przycinanie odnośników zewnętrznych; indeksowanie wczytywanych warstw i obszaru odnośników; zarządzanie widocznością odnośników zewnętrznych; edycja odnośników; ustalanie odnośników w rysunku
  5. Obrazy rastrowe: wpasowywanie obrazów rastrowych do rysunku; przezroczystość i porządek wyświetlania; dostosowywanie widoku obrazu; zarządzanie ścieżkami plików obrazów; przycinanie obrazów rastrowych i wykorzystywanie ich obwiedni
  6. Praca na arkuszach: przestrzeń modelu a przestrzeń papieru; tworzenie nowych rzutni ruchomych; przycinanie kształtów rzutni; ustalanie skali i widoku rzutni i ich blokowanie; blokowanie warstw w poszczególnych rzutniach; zarządzanie kartami arkuszy; import arkuszy z innych rysunków
  7. Obiekty aplikacji zewnętrznych: zagnieżdżanie i łączenie obiektów aplikacji zewnętrznych; zmiana obiektów łączonych na zagnieżdżone; zarządzanie ścieżkami plików zewnętrznych i ich aktualizacją; zarządzanie widocznością plików zewnętrznych w rysunku
  8. Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru: wymiarowanie skojarzone i jego brak; kluczowe dla wymiarowania w różnych przestrzeniach cechy styli; skala globalna elementów wymiary a skala jednostek wymiarowych; podstyle wymiarowe
  9. Elementy dostosowawcze programu: przełączniki startowe programu; wczytywanie i wykorzystywanie programów AutoLISP i ARX; tworzenie własnych makr - menu i paski narzędzi; wczytywanie pełne i częściowe menu użytkownika; tworzenie własnych rodzajów linii i kreskowania; tworzenie skryptów

Warsztaty będą prowadzone na w pełni wyposażonej sali komputerowej.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia na stronie: https://maz.piib.org.pl/index.php/wykaz-szkolen/warszawa/ddd-2

Nie przeocz w tym miesiącu