Kalendarium

17.10
Wtorek

Konkluzje BAT - odstępstwa czasowe i wdrażanie regulacji

Termin: 17.10.2017Miejsce:  

Terminy: 17 października 2017
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: 28 kwietnia 2017 r. po wieloletnich pracach w spec. grupach, Komisja Europejska przyjęła Konkluzje BAT zawierające restrykcyjne normy środowiskowe dla przemysłu i energetyki. Oprócz wielkości emisji ujętych w detektywie IED czyli m.in. SO2 (dwutlenek siarki), NOx (tlenki azotu) i pyłów, konkluzje obejmują również standardy emisyjne Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak). Ministerstwo środowiska szacuje koszt przystosowania polskich instalacji do nowych przepisów emisyjnych na 10 mld zł.

W zapisach dyrektywy IED ujęto 4 letni okres na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT od momentu publikacji, która zapewne ukaże się na jesieni tego roku. Dyrektywa IED oraz Prawo Ochrony Środowiska dają możliwość uzyskania czasowych odstępstw na dostosowanie instalacji do konkluzji BAT w okresie dłuższym niż 4 lata. Możliwość uzyskania odstępstwa czasowego związana będzie ze zmianą pozwolenia zintegrowanego, z wyceną korzyści modernizacji instalacji dla środowiska oraz kosztów dostosowania instalacji do konkluzji BAT.

Szczegółowe informacje na stronie https://powermeetings.eu/szkolenie/konkluzje-bat-odstepstwa-czasowe-i-wdrazanie-regulacji/

Nie przeocz w tym miesiącu