Kalendarium

16.10
Poniedziałek

Projektowanie przydomowych instalacji fotowoltaicznych

Termin: 16.10.2017Miejsce: Warszawa 

Termin: 16 października 2017 r.
Miejsce: Siedziba MOIIB, ul. 1 Sierpnia 36B, Warszawa
Dodatkowe informacje: Prowadzącym szkolenie jest mgr inż. Julian Wiatr

Program szkolenia "Projektowanie przydomowych instalacji fotowoltaicznych":

 • Nasłonecznienie
 • Rozkład widma promieniowania słonecznego
 • Geometria układu słonecznego
 • Mapa nasłonecznienia Polski
 • Budowa systemów fotowoltaicznych
 • Budowa i działanie ogniwa PV
 • Charakterystyka panelu PV i zasady tworzenia charakterystyki wyjściowej generatora PV
 • Dobór paneli oraz zasady ich instalowania
 • Magazyny energii systemów PV
 • Zagrożenia stwarzane przez magazyny energii oraz ich neutralizacja
 • Podstawowe zasady eksploatacji akumulatorów stanowiących wyposażenie magazynów energii
 • Charakterystyka falownika oraz zasady jego doboru
 • Dobór przewodów systemu PV oraz ich zabezpieczeń
 • Ochrona odgromowa i przepięciowa systemów PV
 • Zasady wyłączenia generatora PV dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej

Dodatkowo zostanie zaprezentowana następująca tematyka

 • Certyfikacja wyrobów i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku.
 • Zasilanie  budynku w energię elektryczna w warunkach normalnej eksploatacji zasilanie w warunkach pożaru budynku.

Szczegółowe informacje na stronie: https://maz.piib.org.pl/index.php/wykaz-szkolen/warszawa/projektowanie-przydomowych-instalacji-fotowoltaicznych

Nie przeocz w tym miesiącu