Kalendarium

21.10
Środa

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej "Integracja energetyki wiatrowej w sieci"

Termin: 21.10.2015Miejsce:  

Data i miejsce: 21 października 2015, Radisson Blu Centrum, Warszawa
Dodatkowe informacje: Warsztaty Energetyki Wiatrowej to największe w Polsce wydarzenie, podczas którego renomowani eksperci z Polski i Europy prezentują rozwiązania i doświadczenia w zakresie technicznych aspektów integracji farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną.

V EDYCJA WARSZTATÓW BĘDZIE SKONCENTROWANA NA OBSZARACH:

 • Usługi regulacyjne z wykorzystaniem energii wiatrowej i słonecznej.
 • Integracji rynków energii - scenariusze pokazujące wpływ integracji znacznych wielkości zmiennych źródeł OZE na działanie zintegrowanego rynku energii w Europie.

Podczas Warsztatów Energetyki Wiatrowej analizowane będą:

RAPORT EDF - ANALIZA TECHNICZNA I EKONOMICZNA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Z 60 % UDZIAŁEM OZE

 • wpływ na krótkookresowe działanie systemu i opłacalność rynku,
 • potrzeby w zakresie infrastruktury wytwórczej i przyłączeniowej,
 • charakteryzację zmiennej generacji OZE,w tym:

 • Raport omawia aspekty integracji zmiennej generacji z systemem,
 • Raport jest analizą, bazującą na wynikach długofalowych badań, mającą na celu lepsze zrozumienie technicznej i ekonomicznej wykonalności wielkoskalowej budowy źródeł wiatrowych i słonecznych w europejskim systemie elektroenergetycznym.
 • Raport bada wpływ integracji dużego udziału zmiennej generacji odnawialnej z aktywami wytwórczymi w połączonym europejskim systemie elektroenergetycznym.

PROJEKT REserviceS

 • Przegląd potrzeb systemowych, opcji technologicznych, korzyści ekonomicznych oraz odpowiednich mechanizmów rynkowych.
 • Zbadanie usług wspierania sieci z wykorzystaniem energii wiatrowej i słonecznej na poziomie Unii Europejskiej.
 • Wsparcie projektowania mechanizmów rynkowych, umożliwiających europejskim systemom energetycznym bezpieczne, niezawodne i korzystne ekonomicznie funkcjonowanie przy bardzo dużym udziale zmiennych źródeł energii odnawialnej.

Udział w warsztatach potwierdzili m.in.:

 • Frans Van Hulle - XP Wind
 • Vera Silva EDF R&D
 • prof. Piotr Kacejko - Politechnika Lubelska
 • prof. Krzysztof Madajewski - IEN
 • Przedstawiciele PSE S.A.

Szczegóły na stronie: http://wew2015.psew.pl/index.php?lang=pl

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej