Kalendarium

05.10
Środa

III Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power 2011

Termin: 05.10.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 5 - 6 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Organizatorami Kongresu Energii Odnawialnej są: PIGEO - Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Fundacja REO.Tegoroczna edycja Międzynarodowego Kongresu Green Power odbędzie się w dniach 5 - 6 października br.

Pierwszy dzień obejmie tematyką sesje z zakresu świata polityki, biznesu oraz nauki i nowych technologii. Zostaną także zaprezentowane przykłady strategii rozwoju dużych koncernów na rynkach światowych oraz w Polsce. Uczestnicy podejmą także próbę odpowiedzi na pytanie, kto ma szansę skorzystać na OZE.

Drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Green Power odbędą się seminaria Green Power: Finansowanie inwestycji, wiatr, biomasa, biogaz, woda, prosumenckie technologie. Kongres zakończy prezentacja zebranych postulatów i konkluzji przez Radę Programową, które zaprezentowane zostaną decydentom administracji rządowej.

Poszczególne debaty i panele obejmą tematyką następujący zakres tematyczny:

  • strategia Unii Europejskiej dla energii ze źródeł odnawialnych,
  • wpływ unijnej polityki klimatycznej na energochłonną gospodarkę,
  • wielkoskalowa energetyka konwencjonalna i jej wpływ na rozwój źródeł odnawialnych małej mocy,
  • integracja europejskiego rynku energii,
  • ciepło ze źródeł odnawialnych,
  • wdrażanie dyrektywy 2009/28/WE w Polsce,
  • systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Polsce.

III Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power 2011 odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

źródło i zdjęcie: kongresgreenpower.pl

Nie przeocz w tym miesiącu