Kalendarium

28.10
Piątek

Forum Technologii w Energetyce - Spalanie Biomasy

Termin: 28.10.2011Miejsce: Bełchatów 

Termin: 27 - 28 października 2011 r.
Miejsce: Bełchatów
Informacje dodatkowe: Podczas dwóch dni Forum Technologii w Energetyce uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusjach specjalistów na temat produkcji, dystrybucji i logistyki biomasy, eksploatacji, konserwacji i przerabiania kotłów do spalania i współspalania biomasy.

W trakcie wykładów i paneli dyskusyjnych poruszone zostaną tematy dotyczące mechanizmów finansowych, inwestycji w technologie biomasowe, ubezpieczenia, a także procedur przetargowych na dostawę i zakup tego biopaliwa.

Na chwilę obecną energia ze spalania biomasy stanowi dużą część energii wytwarzanej z OZE - jest to trzecie co do wielkości naturalne źródło energii na świecie. Według niektórych specjalistów spalanie i współspalanie biomasy jest ogromną szansą na realizację celu założonego przez Unię Europejską - do 2020 roku udział energii ze źródeł odnawialnych powinien osiągnąć co najmniej 15%. Niewątpliwie projekty oparte na technologii spalania/współspalania biomasy już w tej chwili wzbudzają duże zainteresowanie, ponieważ inwestorzy widzą potencjał w tej technologii.

Drugiego dnia Forum Technologii w Energetyce odbędzie się zorganizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wycieczka, w trakcie której będzie możliwość zwiedzania Elektrowni w Bełchatowie.

Forum Technologii w Energetyce, to:

  • Największe spotkanie Ekspertów ds. biomasy.
  • Ponad 250 uczestników.
  • 121 przedstawicieli zakładów i 137 przedstawicieli firm.
  • Reprezentacja ponad 120 firm i zakładów.
  • 75% uczestników to Prezesi, Dyrektorzy i Kierownicy.
  • 25 prelegentów.
  • Ponad 40 firm współpracujących przy organizacji.

źródło i zdjęcie: scc.com.pl

Nie przeocz w tym miesiącu