Kalendarium

26.10
Środa

Konferencja - Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki

Termin: 26.10.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 26 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Celem konferencji jest nie tylko inauguracja działań ZP FEO - zaprezentowanie misji i priorytetów działalności, ale też:

  • prezentacja przygotowanych we współpracy z PKPP Lewiatan "Czarnej listy barier w energetyce odnawialnej"
  • przedstawienie założeń ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz roli funduszy ekologicznych we finansowaniu energetyki odnawialnej i ich skuteczności w wsparciu sektora energetyki odnawialnej.

Władzom ZP FEO bardzo zależy na współpracy z całym sektorem OZE i na promowaniu szeregu małoskalowych technologii OZE jako podwalin rozwoju energetyki rozproszonej i inteligentnych sieci energetycznych będących wypełnieniem postanowień Dyrektywy 28/2009/WE o promocji odnawialnych źródeł energii.

Jednym z założeń funkcjonowania ZP FEO jest udział w pracach nad ustawą o odnawianych źródłach energii, w tym w także nad systemem finansowania energetyki odnawialnej.

Rejestracja na konferencję - Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki trwa do dnia 14 października br.

W programie konferencji znalazły się m.in.:

  • Ustawa o odnawialnych źródłach energii, Janusz Pilitowski - Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
  • Funkcjonalność i skuteczność instrumentów wsparcia energetyki odnawialnej, Marek Woszczyk - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  • Obecna i przyszła rola funduszy ekologicznych w finansowaniu energetyki odnawialnej, Jan Rączka - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  • Czarna lista barier w energetyce odnawialnej; jak ją skrócić i gdzie przyciąć, Grzegorz Wiśniewski - Prezes ZPFEO
  • Oczekiwania przedsiębiorców wobec ustawy o odnawialnych źródłach energii - wyniki badań ankietyzacji przedsiębiorców z sektora OZE, Mec dr Christian Schnell - Prezes Związku Pracodawców Infrastruktury Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Szczegółowy program konferencji - Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki jest do pobrania tutaj.

źródło i zdjęcie: zpfeo.org.pl

Nie przeocz w tym miesiącu