Kalendarium

25.10
Wtorek

Seminarium - Zarządzanie projektem budowlanym

Termin: 25.10.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 25 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: W ramach seminarium "Zarządzanie projektem budowlanym" pokazane zostaną najważniejsze czynniki mające wpływ na sukces przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz wskazane zostaną główne zagrożenia i pułapki.

Program seminarium:

  • Proces inwestycyjny - struktura, etapy, podział zadań, planowanie.
  • Wprowadzenie do Zarządzania Projektami (ZP) - czym jest zarządzanie projektem (podstawowe informacje i definicje, rodzaje i cechy projektu), środowisko projektu (otoczenie realizacji projektu - pole sił, strony w projekcie, marketing w projektach)
  • Planowanie i definiowanie projektu - trójkąt celów projektu (wyznaczanie celów, hierarchia celów, ocena celów), sukces w projekcie (kryteria sukcesu), etapy i cykl życia projektu, zasoby, struktura podziału prac (kamienie milowe), Harmonogramy (tworzenie harmonogramów - wyznaczanie celów i zadań, wykres Gantta, metody sieciowe, ścieżka krytyczna, łańcuch krytyczny)
  • Realizacja projektu - modele realizacji i rodzaje kontraktów (GW, CM, FIDIC i in.), organizacja projektu (podstawowe aspekty organizacyjne), zarządzanie kosztami (kontrola kosztów - krzywe "S", metoda EV), zarządzanie dokumentacją (rodzaje dokumentacji), zarządzanie komunikacją (dobór form komunikacji, przepływ informacji), zarządzanie ryzykiem (źródła ryzyka, analiza SWOT, reakcje na ryzyko), zarządzanie roszczeniami, zarządzanie jakością
  • Techniki miękkie w zarządzaniu - przywództwo (techniki i style przywództwa, opór), komunikacja ( modele i formy komunikowania), motywacja (synteza zachowań, bodźce, techniki wpływu)
  • Aspekty prawne w projekcie - umowy jako elementy prawa cywilnego, elementy prawa budowlanego, elementy prawa energetycznego i pokrewnych
  • Zakończenie projektu - formalne zamknięcie projektu, opracowanie raportu końcowego, zebranie doświadczeń na przyszłość
  • Studium przypadku - omówienie i analiza zaistniałych przypadków.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu