Kalendarium

13.10
Czwartek

Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2011

Termin: 13.10.2011Miejsce: Sosnowiec 

Termin: 13 - 14 października 2011 r.
Miejsce
: Sosnowiec
Informacje dodatkowe: Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2011 to ważna inicjatywa poświęcona aktualnym zagadnieniom gospodarki wodnej. Planowane są liczne spotkania, seminaria i konferencje, w których wezmą udział przedstawiciele instytucji naukowo-technicznych, producenci, dostawcy, wykonawcy branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz projektanci oczyszczalni ścieków. Poruszone zostaną tematy dotyczące właściwego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych.

Pełen zakres tematyczny Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2011:

 • Projektowanie i wykonawstwo nowoczesnych rozwiązań technologicznego uzdatniania wody i systemów oczyszczania ścieków.
 • Technologie membranowe w uzdatnianiu wody.
 • Zarządzanie gospodarką wodomierzową - rodzaje i dobór wodomierzy.
 • Utylizacja i ekologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych.
 • Przydomowe i lokalne biologiczne układy oczyszczania ścieków oraz przepompownie ścieków.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa uzdatniania wody i oczyszczalni najnowszej generacji. Układy sterowania i automatyki przemysłowej.
 • Infrastruktura w branży wodociągowej i kanalizacyjnej - maszyny, urządzenia, armatura do budowy oraz funkcjonowania systemu sieci wod-kan.
 • Techniczne metody przywracania sprawności funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.  
 • Urządzenia, aparatura i akcesoria wykorzystywane w laboratoriach wod-kan:
  - urządzenia do poboru prób,
  - przyrządy pomiarowe i optyczne,
  - szkło pomiarowe,
  - sprzęt dozujący.
 • Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych - chemiczne i biologiczne stacje ostrzegawcze gwarancją szybkiego reagowania na zagrożenie.
 • Informatyczne zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (programy komputerowe w zakresie zarządzania ekonomicznego infrastrukturą techniczną firmy).
 • Metody zagospodarowania wód opadowych.
 • Ochrona pracy w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.
 • Wydawnictwa branży wodociągowej.

źródło i zdjęcie: exposilesia.pl

Nie przeocz w tym miesiącu