Kalendarium

12.10
Środa

Smart Communications & Technology Forum

Termin: 12.10.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 12 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Dynamiczny rozwój społeczny a także wszechobecna informatyzacja wpisana w charakter postindustrialnego społeczeństwa powoduje stałe zwiększenie popytu na energię elektryczną. Stanowi to ogromne wyzwanie dla aktualnie wykorzystywanych sieci, które przestają spełniać wymagania konsumentów. To oraz świadomość konieczności działań proekologicznych, w tym redukcji emisji i zwiększenia efektywności energetycznej powoduje wzrost zapotrzebowania na nowoczesne technologie.

Zwłaszcza w przypadku krajów takich jak Polska, opartych głównie na konwencjonalnych paliwach kopalnianych zwiększone są "ekologiczne" wymagania w stosunku do dostawców energii. Odpowiedzią na wspomniane wymogi są inteligentne sieci tzw. "smart grids" - nowoczesny system komunikacyjnej technologii. Zapewnia on obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii w tym także odnawialnej.

Smart pozwalają uelastycznić metody dystrybucji i przesyłu, dostosować sieć do zmian w podaży, sterować popytem, zwiększyć wydajność i zoptymalizować działanie systemu. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na te systemy narzuca konieczność zmierzenia się z praktycznymi aspektami tego procesu. Mowa tu min. o kwestiach technologicznych, ale także o otoczeniu regulacyjnym, możliwościach inwestowania, kosztach etc...

Omówione zostaną możliwości wymiany doświadczeń, wzajemnego wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz sposoby realizacji inwestycji łącznie z procesem finansowania.

Te i wiele innych problemów zostanie omówionych na "Smart Communications & Technology Forum", które odbędzie się 12 października br.w Warszawie.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia "Smart Communications & Technology Forum" znajdą się:

 • Otoczenie regulacyjne ISE-mechanizmy implementacyjne dyrektywy
 • Przestrzeń prawna związana z ISE: korytarze przesyłowe, Mega ustawa i inne
 • Perspektywy finansowania
 • Rola URE i GIODO nad rynkiem
 • Możliwości współpracy międzysektorowej
 • Standardy dotyczące rozwoju ISE oraz czynniki utrudniające wdrożenie
 • Proponowane rozwiązania technologiczne oraz ich koszty
 • Cyber bezpieczeństwo i zarządzanie danymi
 • Case study: doświadczenia zagraniczne (USA, Irlandia, Włochy), polskie projekty pilotażowe i pierwsze komercyjne wdrożenia.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni:

 • Przedstawiciele sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, IT, gazowniczego, komunalnego, ciepłowniczego;
 • Operatorzy sieci przesyłowych;
 • Inwestorzy;
 • Dostawcy produktów i rozwiązań technologicznych;
 • Firmy doradcze i inżynieryjne;
 • Firmy z sektora budownictwa przemysłowego/ wykonawców projektów;
 • Przedstawiciele banków finansujących inwestycje energetyczne;
 • Przedstawiciele uczelni i jednostek badawczych;
 • Osoby zainteresowane tematyką inwestycji w inteligentne rozwiązania.

źródło i zdjęcie: http://cbepolska.pl/

Nie przeocz w tym miesiącu