Kalendarium

11.10
Wtorek

Szkolenie - Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła

Termin: 11.10.2011Miejsce: Gdańsk 

Termin: 11-12 października 2011 r.
Miejsce: Gdańsk
Informacje dodatkowe:

Tematyka szkolenia - Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła:

  • rodzaje i właściwości czynników chłodniczych,
  • aktualne przepisy prawne oraz techniczne dotyczące stosowania czynników chłodniczych,
  • własności wybranych naturalnych i syntetycznych czynników chłodniczych,
  • roztwory zeotropowe i azeotropowe syntetycznych czynników chłodniczych,
  • odzysk czynników chłodniczych i przezbrajanie urządzeń,
  • rodzaje i własności wybranych nośników ciepła.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu, łącznie z obiadami i materiałami szkoleniowymi, wynosi 400 zł + 23% VAT (dla członków Krajowego Forum Chłodnictwa: 350 zł + 23% VAT). Szkolenie Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła będzie trwało 16h w sumie dwa dni po 8h.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik "Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła" oraz Świadectwa ukończenia szkolenia w zakresie modułu zasadniczego CH-7 "Modułowego systemu szkoleń". Zakres tematyczny szkolenia Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła stanowi jeden z elementów wymagań do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Kategorii B i C.

źródło i zdjęcie: tchik.com.pl

Nie przeocz w tym miesiącu