Kalendarium

21.10
Czwartek

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Uwarunkowania Techniczne i Przyrodnicze Zagospodarowania Wód Opadowych"

Termin: 21.10.2010Miejsce: Tuchola 

Termin: 21-23.10.2010 r.
Miejsce: Tuchola - Tleń
Informacje dodatkowe:

GŁÓWNE ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:
- techniczne sposoby zwiększania wodnej retencji gruntowej ,
- mała retencja wodna na terenach leśnych i rolniczych,
- modelowanie bilansu wodnego na terenach zurbanizowanych, leśnych i rolniczych,
- modelowanie odpływu wód opadowych z terenów zurbanizowanych,
- ochrona terenów przed podtopieniami,
- gospodarowanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych,
- wpływ zbiorników wodnych na krajobraz oraz jakość wód powierzchniowych,
- oczyszczanie wód opadowych w miejscu ich powstania.

źródło i zdjęcie: wszs.tuchola.pl

Nie przeocz w tym miesiącu