Kalendarium

20.10
Środa

Konferencja "Rynek ciepła REC 2010"

Termin: 20.10.2010Miejsce: Nałęczów 

Termin: 20-22.20.2010 r.
Miejsce
: Nałęczów
Informacje dodatkowe:

Tematyka konferencji:

 • polityka energetyczna rządu i narzędzia jej realizacji w sektorze ciepłowniczym ,
 • wpływ znowelizowanej Dyrektywy o handlu emisjami na sektor ciepłowniczy i ceny ciepła,
 • systemy wsparcia generacji rozproszonej,
 • pozyskiwanie środków finansowych z UE na projekty rozwojowe w ciepłownictwie,
 • pomoc publiczna na budowę lub rozbudowę sieci ciepłowniczych,
 • projekty ESCO jako główne źródło poprawy efektywności energetycznej,
 • urzędowa regulacja w obrocie ciepłem,
 • ciepłownictwo scentralizowane w warunkach rynkowych,
 • kogeneracja gazowa i wykorzystująca odnawialne źródła energii,
 • technologie produkcji ciepła z odpadów komunalnych,
 • elektrociepłownie jądrowe,
 • konkurencja producentów ciepła na lokalnym rynku energii,
 • sposoby pomiaru ilości i rozliczania zużycia ciepła,
 • optymalizacja pracy źródeł ciepła pracujących na wspólną sieć ciepłowniczą,
 • techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji urządzeń w ciepłownictwie,
 • spółdzielnie mieszkaniowe jako znaczące podmioty na rynku ciepła i innych mediów,
 • oszczędność energii jako element rynku ciepła,
 • metody badań rynku i pozyskiwania klientów (znaczenie marketingu w ciepłownictwie),
 • teleinformatyka w zarządzaniu i obrocie ciepłem,
 • firmy ubezpieczeniowe i ich brokerzy w sektorze ciepłowniczym.

źródło i zdjęcie: kaprint.pl

Nie przeocz w tym miesiącu