Kalendarium

20.10
Środa

Szkolenie "Proces inwestycyjny w praktyce zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

Termin: 20.10.2010Miejsce: Warszawa 

Termin: 20.10.2010
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe
:

Program szkolenia:

 • Wpływ ustaleń studium na realizację inwestycji
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawo miejscowe
 • Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Definicje z prawa budowlanego
 • Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych
 • Przebieg procesu budowlanego
 • Samowola budowlana i jej konsekwencje
 • Oddanie obiektu do użytkowania
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w ustawie Prawo budowlane proponowane zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Panel dyskusyjny - problemy, pytania, konsultacje.

Szkolenie skierowane jest do:

 • specjalistów ds. inwestycji,
 • dyrektorów ds. rozwoju i analiz,
 • inwestorów, deweloperów,
 • zarządców nieruchomościami,
 • projektantów oraz firm wykonawczych,
 • kierowników budów,
 • pracowników gmin, starostw i inspektoratów nadzoru budowlanego.

źródło: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu