Kalendarium

12.10
Wtorek

Konferencja "Mechaniczne oczyszczanie ścieków"

Termin: 12.10.2010Miejsce: Ustroń/Jaszowiec 

Termin:12-13 października 2010r.

Miejsce: Ustroń/Jaszowiec

Informacje dodatkowe:

Realizowany do 2015 r Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych przewiduje budowę, rozbudowę i modernizację ok. 1600 komunalnych oczyszczalni ścieków. W każdym przypadku wybór rozwiązania powinien być optymalny z punktu widzenia technologicznego, technicznego i ekonomicznego. Dotyczy to również urządzeń do wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków.

W odniesieniu do takich urządzeń jak kraty, sita, piaskowniki i osadniki wstępne przedstawione będą zarówno teoretyczne podstawy projektowania jak i przegląd stosowanych rozwiązań łącznie ze szczegółami ich wyposażenia. Ponadto w ramach konferencji zostaną omówione urządzenia do zagospodarowania powstających odpadów, takich jak skratki, piasek, i osady wstępne. Wiedza przekazana podczas konferencji przydatna będzie przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru rozwiązań wstępnego oczyszczania ścieków.

Tematyka konferencji:
1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - stan realizacji.
2. Wpływ mechanicznego oczyszczania ścieków na jakość procesów biologicznych.
3. Projektowanie piaskowników i separatów i ich wzajemne relacje.
4. Osadniki wielostrumieniowe.
5. Podstawy projektowania osadników wstępnych.
6. Pomiar ilości ścieków, skratek, piasku i osadu wstępnego.
7. Odpady z mechanicznego oczyszczania ścieków i ich badanie na zawartość substancji organicznej.
8. Odzysk substancji biogennych ze skratek.
9. Higienizacja skratek.
10. Przegląd urządzeń.
11. Wstępne strącanie chemiczne w celu odciążenia reaktorów biologicznych.
12. Doświadczenia z eksploatacji urządzeń do Zakładów Wodociągowych z różnych terenów Polski

źródło: wodkaneko.pl

Nie przeocz w tym miesiącu