Kalendarium

25.01
Czwartek

Prawo wodne – najnowsze regulacje prawne i ich praktyczne znaczenie

Termin: 25.01.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 25 stycznia 2018 r.,
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Dnia 2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów.

Nowe przepisy wprowadzają opłaty za pobór wody i dotyczy to m.in. energetyki, przedsiębiorców czy też rolników. Natomiast taryfy za dostarczanie wody mieszkańcom mają pozostać na niezmienionym poziomie do końca 2019 r. Ustawa dokonuje także zmian w systemie zarządzania zasobami wodnymi, którymi będzie zarządzać nowa instytucja Wody Polskie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi praktycznymi aspektami gospodarowania wodą w środowisku w świetle nowych przepisów ustawy Prawo wodne. Wiadomości teoretyczne będą uzupełnione doświadczeniami praktycznymi nabytymi przez Prowadzącego podczas wieloletniej praktyki zawodowej.

Prowadzący kładzie nacisk na aspekty praktyczne przyszłej pracy urzędników i przedsiębiorców, którzy będą mieć do czynienia z nowym Prawem wodnym.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów mających kontakt z gospodarką wodno-ściekową, zarządców i właścicieli urządzeń wodnych, przedstawicieli biur projektowych, wykonawców robót budowlanych, inwestorów, deweloperów. Ponadto tematyka szkolenia jest istotna dla przedstawicieli sektora publicznego, w tym samorządów terytorialnych, spółek gminnych, spółek wodnych oraz pracowników administracji.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie http://www.akademiadashofera.pl/warsztaty-dla-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-zamowienie-publiczne-product19wzp/