Kalendarium

16.01
Wtorek

Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie w 2018 r. Realne korzyści dla przedsiębiorstwa, czy tylko wymóg prawny?

Termin: 16.01.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 16 stycznia 2018 r.   
Miejsce: Warszawa   
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi uwarunkowaniami prawnymi i ekonomicznymi, determinującymi zasadność przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie, a także z regułami prowadzenia audytów energetycznych oraz korzyściami wynikającymi z ich wykonania i wdrożenia.

Program szkolenia:


1. Audyt energetyczny w świetle przepisów krajowych i europejskich

 • Dyrektywy UE
 • Obowiązujące przepisy prawa polskiego

2. Efektywność energetyczna

 • Rodzaje i źródła energii, media energetyczne
 • Składowe kosztów energii
 • Definicja efektywności energetycznej, jej interpretacja i praktyczne znaczenie

3. Zasady prowadzenia audytów energetycznych

 • Kto może wykonać audyt energetyczny i co jest do tego potrzebne?
 • Cele audytu energetycznego
 • Zakres audytu energetycznego
 • Metodologia prowadzenia audytu energetycznego
 • Dodatkowe korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego

4. Kiedy prowadzić audyt energetyczny w przedsiębiorstwie

 • Przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowemu audytowi energetycznemu
 • Wskazania do przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie

5. Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego

 • Działania bezinwestycyjne
 • Źródła finansowania
 • Okres zwrotu inwestycji
 • System wsparcia

6. Zarządzanie energią i efektywnością w przedsiębiorstwie

 • Poziomy i systemy zarządzania
 • Analiza danych i jej praktyczne wykorzystanie

7. Krajowy Rynek Energii

 • Uczestnicy KRE
 • Korzyści z aktywnego udziału w KRE

8. Podsumowanie i dyskusja - pytania i odpowiedzi.

Szkolenie skierowane jest do:
• zarządców obiektów przemysłowych
• zarządców nieruchomości nieprzemysłowych (obiektów komunalnych, budynków użyteczności publicznej, biurowców, centrów handlowych, ...)
• dyrektorów finansowych
• dyrektorów operacyjnych
• kierowników utrzymania ruchu
• głównych energetyków
• wszystkich zainteresowanych tematyką audytów energetycznych i poprawy efektywności energetycznej

Szczegóły na temat szkolenia dostępne są na stronie http://www.akademiadashofera.pl/audyt-energetyczny-w-przedsiebiorstwie-w-2018-r-realne-korzysci-dla-przedsiebiorstwa-czy-tylko-wymog-prawny-product19aep/