Kalendarium

27.01
Środa

Seminarium - Raport KOBIZE - sporządzanie i wprowadzanie raportu do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji

Termin: 27.01.2016Miejsce: Warszawa 

Termin: 18 stycznia 2016 r.

Miejsce: Warszawa

Akademia Dashofera
ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
tel: 22 559-36-14
e-mail: seminaria@dashofer.pl
www.akademiadashofera.pl

Program seminarium

1. Informacje z zakresu obowiązujących aktów prawnych

 • Obowiązek raportowania do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji 
 • System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

2. Proces rejestracji w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach 

 • Założenie konta i nadanie loginu 
 • Zmiana bądź aktualizacja wprowadzonych danych 

3. Sporządzanie raportu do KOBiZE "krok po kroku" 

 • spójność ze sprawozdaniem dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska 
 • identyfikacja procesu technologicznego wraz z eksploatowaną instalacją 
 • charakterystyka paliw/odpadów/surowców wykorzystywanych w instalacji 
 • dane dotyczące produkcji i przetwarzania 
 • wielkość emisji zorganizowanej i niezorganizowanej 
 • emisje z procesów przeładunku paliw silnikowych 
 • emisje ze spalania paliw w silnikach spalinowych 

4. Podsumowanie i dyskusja (udział w zajęciach umożliwia zadawanie pytań referentowi i rozwiązywanie indywidualnych problemów).

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm zajmujących się przygotowaniem i rozliczaniem emisji gazów lub pyłów do powietrza, pracowników działów ochrony środowiska, BHP, właścicieli i pracowników biur rachunkowych rozliczających podmioty w zakresie opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Cel seminarium

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie prawidłowego wypełniania raportu o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach.

Ekspert seminarium "Raport KOBIZE - sporządzanie i wprowadzanie raportu do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji"

Gabriela Bierońska - absolwentka Politechniki Śląskiej na kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji środowiskowych, wniosków o wydanie pozwoleń, sprawozdawczości, jak również audytów środowiskowych. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska. Specjalista ds. Ochrony Środowiska w JARS Sp. z o.o.

Koszt uczestnictwa

594.15 zł + 23%VAT za zgłoszenie do dnia 11.01.2016, otrzymasz rabat 15%!
699.00 zł  + 23%VAT

Dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.