Kalendarium

31.01
Wtorek

Seminarium - Nowy model rynku zielonych certyfikatów

Termin: 31.01.2012 - 31.01.2012Miejsce: Warszawa 

Europejski pakiet energetyczny - 3x20 zakłada zmniejszenie do 2020 r. w porównaniu z rokiem 1990: o 20% emisji CO2, o 20% energochłonności oraz zwiększenia o 20% udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w całkowitym rynku energetycznym. Polska wynegocjowała, że 15% zużywanej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. W związku z tym faktem, polski przemysł energetyczny musi systematycznie inwestować w innowacyjne technologie wytwarzania tzw. "zielonej energii".

Obecnie trwają intensywne prace nad nową "ustawą OZE". Według doniesień prasowych - nowe przepisy zakładają wprowadzenie rewolucyjnych zmian w funkcjonowaniu obecnego modelu wspierania energii ze źródeł odnawialnych - czyli tzw. "zielonych certyfikatów". Zakładają bowiem zachowanie części obecnego systemu certyfikacji, jak również jego zbliżenie do modeli funkcjonujących w większości europejskich krajów.

W Europie stosowane są dwa zasadnicze systemy wsparcia inwestycji w OZE: system ceny gwarantowanej (który jest stosowany w większości krajów UE) oraz system certyfikatów, który mamy w Polsce. Pierwszy system, uważany za znacznie bardziej efektywny. Określa się go mianem feed in tariff (zasilenie w taryfie).

W omawianym modelu wytwórcy mają gwarancję, że przez określony czas będą otrzymywać konkretną stawkę/ cenę dla energii z OZE, jak również mają długoterminowe zobowiązanie określonych podmiotów do zakupu wspomnianej energii z OZE po w/w cenach. Natomiast obowiązujący w Polsce system tzw. "zielonych certyfikatów" to model zbywalnych praw majątkowych, przyznawanych wytwórcom energii z OZE, które mają określoną wartość rynkową.

Wydarzenie w całości dedykowane jest perspektywom wprowadzenia nowego modelu rynku tzw. zielonych certyfikatów.

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium Nowy model rynku zielonych certyfikatów:

 • Europejskie regulacje dotyczące funkcjonowania systemu wsparcia energii pochodzącej z OZE
 • System wsparcia źródeł odnawialnych de lege ferenda - zmieniać, ale jak?
 • Rozważane zmian w systemie zielonych certyfikatów vs. wpływ na branżę OZE
 • Konsekwencje dla dużych i małych wytwórców energii z OZE
 • Perspektywiczne okresy dopłat do produkcji zielonej energii
 • Nowy sposób ustalania opłaty zastępczej
 • Czy nowy rynek Feed in tariff będzie sprzyjał deweloperom odnawialnych źródeł energii?
 • Zróżnicowanie systemów feed-in tariffs względem wartość taryf w zależności od danej technologii OZE - czyli w co najlepiej inwestować?
 • Niepewność w materii wartości zielonych certyfikatów: Zmiany w systemie vs. ceny świadectw
 • Perspektywy uzależnienia wartości opłaty zastępczej od cen energii: wpływ na rynek, dochody producentów
 • Obecny system wsparcia energii odnawialnej i planowana ustawa OZE z perspektywy dużego inwestora
 • Przykłady funkcjonowania systemu w innych krajach (Niemcy, Czechy, Ukraina, Francja, Hiszpania, Rumunia) oraz możliwości implementacji rozwiązań na polskim rynku.

Do udziału w seminarium zaproszone są wszystkie podmioty zobligowane i zainteresowane uzyskaniem zielonych certyfikatów, a w szczególności:

 • Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym
 • Spółki gazownicze, zobowiązane do rozliczanie się ze świadectw pochodzenia z OZE
 • Przedsiębiorstwa z sektorów: wydobywczego i górnictwa, cementowego, koksowniczego
 • Firmy wytwarzające i obracające energią pochodzącą z OZE
 • Przedsiębiorstwa i podmioty inwestujące w nowoczesne technologie OZE
 • Audytów i weryfikatorów energetycznych
 • Deweloperów
 • Dostawców rozwiązań i technologii
 • Brokerów, domu maklerskie oraz jednostki obracające certyfikatami i energią
 • Kancelarie prawne, firmy doradcze i inżynieryjne zainteresowane funkcjonowaniem nowego rynku zielonych certyfikatów i energii z OZE
 • Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie o efektywności energetycznej.

źródło i zdjęcie: cbepolska.pl

Nie przeocz w tym miesiącu