Kalendarium

26.01
Czwartek

Szkolenie - Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia

Termin: 26.01.2012Miejsce: Niwy k. Bydgoszczy 

Termin: 26 - 27 stycznia 2012 r.
Miejsce: Niwy k. Bydgoszczy
Informacje dodatkowe: Ukończenie szkolenia - Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia jest równoznaczne z uzyskaniem certyfikatu o jego ukończeniu.

Celem szkolenia - Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia jest:

  • przekazanie zasad sporządzania dokumentacji technicznej urządzenia chłodniczego w przypadku projektowania nowego urządzenia chłodniczego, projektowania modernizacji funkcjonującego urządzenia chłodniczego, dostrzeżenia braku dokumentacji technicznej dla funkcjonującego urządzenia chłodniczego, dostrzeżenia niezgodności dostępnej dokumentacji technicznej z konstrukcją funkcjonującego urządzenia chłodniczego;
  • zdobycie umiejętności w zakresie posługiwania się wybranymi programami doborowymi.

Wśród tematów szkolenia pierwszego dnia będą bilans cieplny i zasady jego sporządzania, dobór elementów instalacji chłodniczej oraz wykonywanie schematów instalacji chłodniczej. W zakresie tematycznym drugiego dnia będą:

  • Bilans cieplny - przegląd i zastosowanie wybranych programów doborowych (korzystanie w czasie szkolenia z ponad 10 programów doborowych, po szkoleniu programy można wykorzystywać w bieżącej pracy).
  • Dobór elementów instalacji chłodniczej - przy użyciu wybranych programów doborowych.
  • Zastosowanie programów doborowych przy wykonywaniu schematów instalacji chłodniczych.

Szkolenie - Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia zaplanowane jest na 16 godzin lekcyjnych - 2 dni. Pierwszego dnia uczestnicy szkolenia rozwiązując zadania praktyczne poznają zasady i kolejne etapy projektowania. Drugiego dnia kursanci wyposażeni we własne laptopy, rozwiązując konkretne zadania nauczą się korzystać z wybranych programów doborowych.

źródło i zdjęcie: trepka.com.pl

Nie przeocz w tym miesiącu