Kalendarium

24.01
Wtorek

Konferencja - Rynek Ciepła Systemowego

Termin: 24.01.2012Miejsce: Lublin 

Termin: 24 - 25 stycznia 2012 r.
Miejsce: Lublin
Informacje dodatkowe: Do udziału w konferencji pn. "Rynek Ciepła Systemowego" zaproszeni są przedstawiciele zarządów oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw ciepłowniczych, elektrociepłowni, ciepłowni oraz firm współpracujących z ciepłownictwem.

Planowany program ramowy konferencji pn. "Rynek Ciepła Systemowego":

 • I Sesja: Strategia rozwoju ciepłownictwa;
 • II Sesja: Efektywność energetyczna - wpływ regulacji prawnych na sektor ciepłowniczy;
 • III Sesja: Panel dyskusyjny moderowany: Taryfikacja ciepła;
 • IV Sesja: Marketing i obsługa klienta w ciepłownictwie.

Tematyka konferencji pn. "Rynek Ciepła Systemowego" obejmuje zagadnienia strategii rozwoju ciepłownictwa, wdrażania ustawy o efektywności energetycznej, taryfikacji ciepła oraz marketingu i obsługi klienta w ciepłownictwie.

Planowany program merytoryczny konferencji pn. "Rynek Ciepła Systemowego":

I Sesja: Strategia rozwoju ciepłownictwa.

 • Wpływ aktualnego prawodawstwa na strategię firm ciepłowniczych.
 • Tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju.
 • Przykładowe strategie rozwoju firm ciepłowniczych.

II Sesja: Efektywność energetyczna - wpływ regulacji prawnych na sektor ciepłowniczy.

 • Unijne i krajowe akty prawne dotyczące efektywności energetycznej.
 • Obowiązki, koszty i korzyści przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikające z ustawy o efektywności energetycznej,sposób realizacji obowiązków.

III Sesja - Panel dyskusyjny moderowany: Taryfikacja ciepła.

 • Oczekiwane przez sektor ciepłowniczy zmiany w Prawie energetycznym w zakresie taryfikacji ciepła.
 • Przykłady taryfikacji ciepła z perspektywy wytwórcy i dystrybutora ciepła.
 • Stanowisko URE w sprawie aktualnych problemów w taryfikacji ciepła, w tym między innymi zwrot na kapitale; przewidywane zmiany zasad taryfikacji ciepła w przyszłości.

IV Sesja: Marketing i obsługa klienta w ciepłownictwie.

 • Działania marketingowe przedsiębiorstw w pozyskiwaniu nowych odbiorców.
 • Promocja rozwoju rynku ciepłej wody.
 • Przykłady działań wspólnych PEC i EC.
 • Obsługa klienta w rozwoju rynku ciepła.

źródło i zdjęcie: igcp.org.pl

Nie przeocz w tym miesiącu