Kalendarium

12.01
Czwartek

Szkolenia i certyfikacja instalatorów kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Termin: 12.01.2012Miejsce: Warszawa 

Termin: 12 stycznia 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Instytut Energetyki Odnawialnej jako partner projektu "Krajowy system szkolenia i certyfikacji pracowników budowlanych w zakresie zastosowania technologii OZE i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną" (BupS Poland) zaprasza do udziału w pierwszym spotkaniu Platformy ds. współpracy w zakresie tworzenia krajowego systemu szkoleń i certyfikacji pracowników kadry budowlanej powołanej w ramach projektu BupS Poland.

Projekt pt. "Krajowy system szkolenia i certyfikacji pracowników budowlanych w zakresie zastosowania technologii OZE i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną" (BupS Poland) realizowany jest w ramach prestiżowej inicjatywy "Build up Skills" ujętej przez Komisję Europejską w Europejskim Planie Działań na rzecz Efektywności Energetycznej (EEEAP) jako jedno z działań kluczowych dla realizacji celów Strategii Europa 2020.

Celem projektu jest wsparcie procesu podnoszenia kwalifikacji istniejącej kadry pracowników szeroko rozumianego sektora budowlanego poprzez wzbogacenie programów szkoleniowych o moduły kluczowe dla realizacji celów Strategii Europa 2020. Dzięki temu istniejąca kadra będzie mogła sprostać rosnącym oczekiwaniom zmieniającego się rynku pracy, a jej wyższe kwalifikacje zagwarantują lepszą jakość prac budowlanych i instalatorskich i przełożą się na wywiązanie się z krajowych zobowiązań związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.

Celem powołania platformy jest zainicjowanie dyskusji z udziałem przedstawicieli sektora administracji, budownictwa, edukacji, oraz organizacji działających w obszarze OZE i EE na temat wspólnej wizji krajowego systemu szkolenia i certyfikacji pracowników budowlanych, w tym min. instalatorów kolektorów słonecznych, PV, pomp ciepła, małych elektrowni wiatrowych, małych biogazowni.

Pierwsze spotkanie platformy poświęcone będzie analizie sytuacji bieżącej z uwzględnieniem: jakości obecnego systemu szkoleń, zawartości merytorycznej dostępnych programów szkoleniowych, czy też zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę budowlaną w kontekście realizacji celów Strategii Europa 2020.

źródło i zdjęcie: ieo.pl

Szkolenia i certyfikacja instalatorów kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Nie przeocz w tym miesiącu