Kalendarium

10.01
Wtorek

Szkolenie - Opłaty za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów

Termin: 10.01.2012Miejsce: Poznań 
Termin: 10 stycznia 2012 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe: Ustawa Prawo OŚ nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków wynikających z korzystania ze środowiska w myśl zasady "zanieczyszczający płaci". Podmiot korzystający z zasobów środowiska jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji oraz wnoszenia wymaganych przez prawo opłat. Niedopełnienie tych obowiązków wiąże się z ponoszeniem większych kosztów.

Szkolenie - Opłaty za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów pozwolą uzyskać istotne informacje w zakresie opłat środowiskowych na rok 2012:

  • Kiedy i gdzie przedsiębiorca powinien dostarczyć wymagane dokumenty oraz złożyć opłaty?
  • Co powinno znajdować się w dokumentach złożonych przez przedsiębiorcę?
  • Jak ustalić wymiar opłat?

Na pytania uczestników szkolenia - Opłaty za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów będzie odpowiadała Małgorzata Knapczyk, pracownik Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Jest to osoba odpowiedzialna za weryfikację opłat za korzystanie ze środowiska; wydanie decyzji administracyjnych o wymiarze, odroczeniu terminu płatności i umorzeniu opłat za korzystanie ze środowiska. Prowadzi także postępowania administracyjne w sprawach pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Wśród korzyści szkolenia - Opłaty za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów można wymienić:

  • zapoznanie z zasadami prawa i podstaw merytorycznych tematyki opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłat podwyższonych
  • zapoznanie z zasadami ustalania we własnym zakresie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska
  • poznanie możliwości ubiegania się o odraczanie opłat podwyższonych w trybie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska
  • uzyskanie informacji do przygotowania pierwszego raportu rocznego za 2010 rok do KOBiZE
  • udział w praktycznych warsztatach, pozwalających na zdobycie umiejętności samodzielnego sporządzenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat oraz właściwego naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska.

Na szkoleniu - Opłaty za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów będą przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne oraz wszystkie inne podmioty korzystające ze środowiska, poprzez wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów.

źródło i zdjęcie: dendros.pl

Nie przeocz w tym miesiącu