Kalendarium

28.01
Piątek

Warsztaty - Monitorowanie i raportowanie CO2 - stan obecny i planowane zmiany po 2012 roku

Termin: 28.01.2011Miejsce: Warszawa 
Termin: 28.01.2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Uczestnictwo w warsztatach "Monitorowanie i raportowanie CO2 - stan obecny i planowane zmiany po 2012 roku", pozwoli zapoznać się z nowymi obowiązkami jakie nakłada ustawodawca. Usłyszycie Państwo również o już istniejących wymogach z zakresu monitorowania i raportowania CO2.

Najważniejsze zagadnienia warsztatu:

 • Obecne regulacje dotyczące monitorowania i raportowania CO2
 • Weryfikacja raportów rocznych
 • Planowane zmiany w systemie monitorowania  i raportowania po 2012 (rozporządzenia Komisji  Europejskiej w sprawie Monitorowania i Raportowania CO2 oraz w sprawie Weryfikacji i Akredytacji Weryfikatorów)
 • Weryfikacja danych niezbędnych do przygotowania alokacji na III okres rozliczeniowy.

W ramach warsztatu otrzymacie Państwo:

 • Aktualne informacje z zakresu monitoringu i raportowania CO2, z uwzględnieniem nowych obowiązków nakładanych przez ustawodawców
 • Zasady sporządzania raportów rocznych emisji CO2 tak, by były one kompletne, spójne, przejrzyste i dokładne
 • Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami
 • Okazję do kierowania pytań do eksperta z dziedziny weryfikacji raportów w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE).

Do udziału zapraszamy:

 • Specjalistów ds. rozliczania i handlu energią
 • Specjalistów ds. kontroli i eksploatacji
 • Specjalistów ds. ochrony środowiska
 • Specjalistów ds. emisji i praw majątkowych
 • Kierowników wydziału kontroli
 • Kierowników wydziału eksploatacji
 • Kierowników wydziału ochrony środowisk.

Warsztaty poprowadzi:

Tomasz Karpiński - ekspert w Zespole Weryfikacji Raportów w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) oraz Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z monitorowaniem, raportowaniem i weryfikacją emisji CO2. Jest aktywnym uczestnikiem europejskiego forum współpracy Krajowych Administratorów (Compliance Forum) oraz członkiem zespołu d.s. globalnych negocjacji klimatycznych w ramach UNFCCC.

źródło i zdjęcie: frr.pl