Kalendarium

26.01
Środa

Konferencja "Energetyka słoneczna"

Termin: 26.01.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 26-27.01.2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe
: Konferencja będzie ciekawym miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy wśród zaproszonych przedstawicieli przemysłu związanego z energią słoneczną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, to obecnie podstawowy dokument, który odnosi się do energetyki odnawialnej.

Jak wynika z dyrektywy: "energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię z odnawialnych źródeł niekowalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną i energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz)".

My mając na celu przedstawienie potencjału gospodarczego i rozwoju odnawialnych źródeł energii, tym razem dołożymy wszelkich starań by przedstawić potencjał gospodarczy i kierunek rozwoju energetyki słonecznej.

Z obserwacji wynika, że popularność energetyki słonecznej wśród inwestorów wciąż rośnie i to nie tylko w Europie, ale jak wynika z ostatnich komunikatów - Rosja także rozpoczyna rozwój fotowoltaiki (jedna z technologii pozyskiwania energii odnawialnej). Silne wsparcie rządowe w związku z dyrektywą UE, korzystne kredyty, planowane ulgi podatkowe, to wszystko będzie miało wpływ na znaczny rozwój sektora energetyki słonecznej.

Wg licznych sondaży, wywiadów, artykułów w prasie, które podzielają najczęściej obiegowe opinie,  itp.  największą szansę na rozwój wykazuje rynek kolektorów słonecznych, przeznaczonych do celów grzewczych, trochę mniejszą ma szansę fotowoltaika, która z kolei jest dziś jedną z najbardziej rozwijających się technologii na świecie.

Jest to pierwsza od dłuższego czasu konferencja dotycząca energetyki słonecznej organizowana w Polsce, której celem jest zwrócenie uwagi na ogromny niewykorzystany w Polsce potencjał energii pochodzącej ze Słońca, i wyjście naprzeciw oczekiwaniom dużej części obywateli naszego kraju, którzy są zainteresowani praktycznym wykorzystaniem tego źródła energii.

KONFERENCJA JEST SKIEROWANA PRZEDE WSZYSTKIM DO:

 • Przedstawicieli Władz odpowiedzialnych za wdrażanie OZE w Polsce
 • Przedsiębiorstw z branży energetycznej, w tym: elektrownie, elektrociepłownie, spółki dystrybucyjne, przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą i obrotem energii oraz przemysłowi odbiorcy energii.
 • Przedsiębiorstw oferujących rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji energii słonecznej
 • Stowarzyszeń, instytucji i organizacji działających w dziedzinie energetyki słonecznej
 • Firm doradczych obsługujących branżę energetyczną
 • Kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze sektora energetycznego
 • Banków
 • Przedstawicieli samorządów lokalnych
 • Urzędów Marszałkowskich
 • Gmin, związków gmin itp.
 • oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani wytwarzaniem energii w oparciu o promieniowanie słoneczne.

W szczególności do udziału w konferencji zapraszamy kadrę zarządzającą oraz przedstawicieli departamentów i działów:

 • Departament Strategii, Rozwoju, Nowych Technologii
 • Departament Techniczny, Eksploatacji
 • Departament Produkcji
 • Departament Ochrony Środowiska
 • Departament Handlu, Sprzedaży
 • Departament Prawny, Rynku Energii.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • Plany i strategie działania w obrębie odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem energetyki słonecznej:

- jaki jest stan obecny?
- jakie są najbliższe plany na przyszłość?
- jakie są kierunki rozwoju?
- jakie będą konsekwencje?

 • Program wsparcia NFOŚiGW dla rozwoju kolektorów słonecznych
 • Inne programy wsparcia dla OZE, w kontekście energetyki słonecznej
 • Rynek energetyki słonecznej w Polsce

- jakie są perspektywy rozwoju?

 • Fotowoltaika w Niemczech - wzorzec do osiągnięcia przez Polaków?

- aktualny stan OZE i fotowoltaiki w Niemczech
- instrumenty prawne wsparcia OZE w Niemczech
- finansowe instrumenty wsparcia OZE w Niemczech
- Niemcy a sytuacja na światowym rynku PV
- przemysł i gospodarka związane z PV w Niemczech

 • Rynek kolektorów słonecznych w Polsce
 • Jakie korzystne kredyty może zaoferować bank, potencjalnemu inwestorowi na finansowanie kolektorów słonecznych?
 • Regulacje prawne:

- jak przygotować i zrealizować inwestycję w energetykę słoneczną?

 • Przemysł energetyki słonecznej:

- Najnowsze technologie instalacji fotowoltaicznych
- Technologie producentów kolektorów słonecznych w Polsce
- Technologie producentów kolektorów słonecznych zagranicznych.

źródło i zdjęcie: mostwanted.pl