Kalendarium

19.01
Środa

Szkolenie - klimatyzacja kurs początkowy

Termin: 19.01.2011Miejsce: Poznań 

Termin: 19-20.01.2011 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe: Na podstawie pozytywnych wyników egzaminów wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

Szkolenia obejmują:

  • 8 lub 16 godzin wykładów (podstawy klimatyzacji i chłodnictwa; budowa i eksploatacja urządzeń chłodniczych; postępowanie z systemem i czynnikami chłodniczymi podczas instalacji, serwisowania i odzysku; regulacje prawne i normy);
  • 4 godziny zajęć praktycznych realizowanych w Sali Zajęć Praktycznych;
  • 3 godziny egzamin - teoretyczny i praktyczny.

W ramach takiego szkolenia można dodatkowo uzyskać kwalifikacje na czynniki z grupy HFC, czyli tzn. czynniki f-gazowe. Do czynników HFC należą m.in. R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A i R507.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI uzyskane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, uważane są też za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC.

Uznawanie ŚWIADECTW KWALIFIKACJI wymienionych powyżej za certyfikaty tymczasowe wygasa z dniem 4 lipca 2011 r.

Szkolenia tego typu realizowane są w oparciu o wymagania Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009) w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru Świadectwa Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

W szkoleniu "ozonowym" mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem średnim ogólnym bądź zasadniczym zawodowym. Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu oraz Świadectwo kwalifikacji.

Świadectwo kwalifikacji jest obowiązkowe od 1.01.2006.

źródło i zdjęcie: systherm.com.pl