Kalendarium

07.09
Czwartek
MIFID II - wpływ Dyrektywy na branżę energetyczną

MIFID II - wpływ Dyrektywy na branżę energetyczną


Miejsce:
12.09
Wtorek
ENERGETAB 2017 - Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie

ENERGETAB 2017 - Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie


Miejsce: Bielsko-Biała
12.09
Wtorek
Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie. Ochrona przeciwpożarowa budynków produkcyjno-magazynowych

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie. Ochrona przeciwpożarowa budynków produkcyjno-magazynowych


Miejsce: Warszawa, Gdańsk
13.09
Środa
Konferencja Międzynarodowa "Energy, Environment and Material Systems"

Konferencja Międzynarodowa "Energy, Environment and Material Systems"


Miejsce:
17.09
Niedziela
63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB

63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.


Miejsce: Kynica-Zdrój
19.09
Wtorek
SRWN/REIT - w praktyce

SRWN/REIT - w praktyce


Miejsce:
20.09
Środa
Nowelizacja ustawy o OZE. Wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia

Nowelizacja ustawy o OZE. Wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia


Miejsce: Warszawa
20.09
Środa
Reforma EU ETS. Zmiany zasad przydziału bezpłatnych uprawnień, system handlu emisjami po 2021 r.

Reforma EU ETS. Zmiany zasad przydziału bezpłatnych uprawnień, system handlu emisjami po 2021 r.


Miejsce:
20.09
Środa
Nowe Prawo wodne - konsekwencje dla energetyki i przemysłu

Nowe Prawo wodne - konsekwencje dla energetyki i przemysłu


Miejsce:
21.09
Czwartek
Nowelizacja ustawy o OZE. Wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia

Nowelizacja ustawy o OZE. Wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia


Miejsce: Katowice
22.09
Piątek
INSTAL-SYSTEM 2017 - Targi Technik Grzewczych i Zielonych Energii

INSTAL-SYSTEM 2017 - Targi Technik Grzewczych i Zielonych Energii


Miejsce: Bielsko-Biała
25.09
Poniedziałek
Omówienie wybranych zagadnień ustawy Prawo zamówień publicznych

Omówienie wybranych zagadnień ustawy Prawo zamówień publicznych


Miejsce: Warszawa
26.09
Wtorek
Konferencja szkoleniowo-techniczna ECONSEC TECH 2017

Konferencja szkoleniowo-techniczna ECONSEC TECH 2017


Miejsce: Warszawa
26.09
Wtorek
Pomoc publiczna w sektorze energetycznym po nowelizacji ustawy o OZE

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym po nowelizacji ustawy o OZE. Odnawialne źródła energii, wysokosprawna kogeneracja, efektywność energetyczna


Miejsce:
27.09
Środa
Konferencja Offshore 2017

Konferencja Offshore 2017


Miejsce:
27.09
Środa
POWERPOL UTILITIES - Polityka środowiskowa vs rozwój przemysłu i energetyki

POWERPOL UTILITIES - Polityka środowiskowa vs rozwój przemysłu i energetyki


Miejsce: Warszawa

Nie przeocz w następnym miesiącu