Kalendarium

13.06
Środa
Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według najnowszych regulacji prawnych

Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według najnowszych regulacji prawnych


Miejsce: Warszawa
18.06
Poniedziałek
Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym

Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym. Elektronizacja zamówień publicznych 2018


Miejsce: Kraków
21.06
Czwartek
Pomiary elektroenergetyczne niskiego napięcia - jak to się robi?

Pomiary elektroenergetyczne niskiego napięcia - jak to się robi?


Miejsce: Warszawa
22.06
Piątek
Warsztat pomiarowca - ćwiczenia praktyczne na zakładzie przemysłowym

Warsztat pomiarowca - ćwiczenia praktyczne na zakładzie przemysłowym


Miejsce: Warszawa
26.06
Wtorek
Ochrona przeciwporażeniowa i pomiary w instalacjach o napięciu powyżej 1 kV - zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi

 Ochrona przeciwporażeniowa i pomiary w instalacjach o napięciu powyżej 1 kV - zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi


Miejsce: Warszawa