Książki

Proekologiczne odnawialne źródła energii

Proekologiczne odnawialne źródła energii


Rok wydania: 

2006

Wydawnictwo: 

WNT

Autor: 

Witold M. Lewandowski

W książce, po scharakteryzowaniu obecnego stanu środowiska naturalnego, omówiono proekologiczne rodzaje energii odnawialnej, tj. energię wody, wiatru, promieniowania słonecznego, a także geotermalną i pozyskiwaną z biomasy. Podano także podstawy termodynamiki, przemian energetycznych oraz metody przetwarzania energii na pracę; opisano aktywne i pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej.

Przedstawiono zasadę działania m.in. pomp ciepła, ogniw paliwowych, silnika Stirlinga, stawów słonecznych, sposoby niskotemperaturowej konwersji cieplnej mórz i oceanów, a ponadto opisano ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne; przedstawiono możliwości uzyskiwania energii z biogazu i działania zmierzające do efektywnego oszczędzania energii.

W trzecim wydaniu podano nowe trendy w energetyce konwencjonalnej oraz prognozy rozwoju źródeł energii odnawialnej w aspekcie prawodawstwa unijnego. Pogłębiono i uaktualniono wiedzę dotyczącą wciąż intensywnie rozwijających się proekologicznych źródeł energii. Dodano informacje na temat wykorzystania pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, energii geotermalnej w budownictwie mieszkaniowym, w tym także krajowym; przeanalizowano zasoby aktualne i potencjalne biomasy, energii geotermalnej, energii wiatru i słońca w aspekcie samowystarczalności energetycznej Polski. Dopisano także rozdziały poświęcone plantacjom energetycznym na świecie i w Polsce, ogniwom paliwowym i nietypowym proekologicznym sposobom konwersji energii oraz jej oszczędzania.

Książka jest przeznaczona dla studentów różnych wydziałów wyższych uczelni specjalizujących się w inżynierii i ochronie środowiska. Mogą z niej korzystać także uczniowie szkół średnich z rozszerzonym programem nauki o środowisku, a także ekolodzy i inżynierowie zawodowo zajmujący się źródłami energii odnawialnej.