Instalacja elektryczna - uwaga na błędy

Dodano: piątek, 12 grudnia 2014 13:52

Niezbilansowanie potrzebnej mocy, rozdzielenie instalacji na zbyt duże obwody, montaż gniazd sieciowych w niedostępnych po umeblowaniu pomieszczeń miejscach - to tylko niektóre z częstych błędów popełnianych przy układaniu instalacji elektrycznej.

Niezbilansowanie potrzebnej mocy

Jeśli planujemy np. instalację elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody, to trzeba pamiętać, że wygodne korzystanie z prysznica wymaga urządzenia o mocy przynajmniej 18 kW. Jeżeli takie podgrzewacze znajdą się w dwu łazienkach, łączny pobór mocy może znacznie przekroczyć możliwości przyłącza (na ogół 15-20 kW).

Problemy z bilansem energetycznym rodzić może także instalacja elektrycznego ogrzewania podłogowego, kuchni elektrycznych i pieców akumulacyjnych. Należy więc zapewnić odpowiednio duży przydział mocy, a w razie dalszych problemów, zadbać o to, by najbardziej energochłonne urządzenia nie pracowały jednocześnie (można to osiągnąć za pomocą tzw. wyłączników priorytetowych, wyłączających np. ogrzewanie na czas korzystania z kuchni).

Rozdzielenie instalacji na zbyt duże obwody

Zwykle przyjmuje się, że w jednym obwodzie może znajdować się do 10 gniazd sieciowych albo do 20 punktów oświetleniowych (obwody gniazd i oświetlenia muszą być zawsze oddzielne). Jednak w praktyce dużo lepiej jest, gdy obwody są mniejsze, np. obejmują tylko pojedyncze pomieszczenia. Jeśli w dodatku przyłączone są do rożnych faz zasilających, to w razie zaniku napięcia w jednej z nich całe mieszkanie nie pogrąży się w ciemności, będzie też można skorzystać z gniazd w sąsiednich pomieszczeniach.

Uwaga: nie należy popadać w przesadę - wszystkie współpracujące ze sobą urządzenia zawierające układy elektroniczne (komputer i monitor, kocioł c.o. i sterownik zaworu mieszającego) powinny być zasilane z gniazd znajdujących się we wspólnym obwodzie.

Nieopisanie urządzeń zamontowanych w rozdzielnicy na etapie prowadzenia robót

Po zakończeniu prac identyfikacja poszczególnych obwodów oraz wyłączników bywa trudna i czasochłonna. Gdy wszystko działa dobrze, to pół biedy. Jeśli jednak pojawią się problemy z instalacją elektryczną, to ich usunięcie może kosztować sporo nerwów. Błędne bądź niepełne opisanie wyłączników nadprądowych, odcinających zasilanie od poszczególnych obwodów, może być też przyczyną porażenia podczas prac przy instalacji elektrycznej!

Niechlujne wykonywanie połączeń kablowych w puszkach ściennych

Złączki

fot. Wago

Solidne wykonanie prac ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania instalacji - najlepiej użyć do tego patentowych złączek. Odnalezienie niedoróbek bywa bardzo kłopotliwe, a wadliwe połączenia mogą być nawet przyczyną pożaru.

Nierozdzielenie obwodów chronionych czułym wyłącznikiem różnicowoprądowym od tych, których przypadkowe wyłączenie może okazać się bardzo kłopotliwe

Typowy przykład to obwód lodówki. Jeśli trzeba będzie długo czekać na zlokalizowanie usterki albo zdarzy się ona podczas dłuższej nieobecności mieszkańców, to skutki będą opłakane. Wydzielony obwód, najlepiej chroniony dodatkowo przez zasilacz awaryjny (UPS), warto przewidzieć także na przykład dla kotła c.o. i jego osprzętu oraz instalacji alarmowej.

Dobrym pomysłem jest również wydzielenie obwodu zasilającego np. bramę automatyczną, bo ze względu na warunki panujące na zewnątrz powinien być on dobrze chroniony, a ewentualne upływy prądu powodujące zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego nie powinny paraliżować całego domu.

Montaż nieodpowiednich gniazd w pomieszczeniach takich jak pralnia czy łazienka

Gniazda zasilające, które montuje się w pomieszczeniach tego rodzaju powinny mieć klasę ochrony IP44, tzn. być wyposażone w odpowiednie uszczelki i mieć klapkę chroniącą przed dostaniem się wody.

Montaż gniazd sieciowych w niedostępnych po umeblowaniu pomieszczeń miejscach

Przed rozplanowaniem gniazd należy przynajmniej postarać się wyobrazić sobie pokój po umeblowaniu. Wybierane zwykle miejsca w rogach pomieszczeń, tuż nad podłogą, zostają zwykle potem zastawione przez meble i korzystanie z gniazd jest bardzo utrudnione.

Gniazda należy umieścić tam, gdzie na pewno nie zostaną zasłonięte (lub przynajmniej wszystko na to wskazuje), nawet jeżeli w pustym pokoju taka ich lokalizacja wydaje się nienaturalna czy nieestetyczna. Nieźle zwykle sprawdzają się gniazda zamontowane w pobliżu otworów drzwiowych. W kuchni rozplanowanie gniazd powinno wynikać z wykonanego już projektu jej zabudowy.

Przewód fazowy (brązowy) powinien być przyłączony z lewej, a neutralny z prawej strony gniazda ustawionego tak, że bolec uziemiający znajduje się u góry

Niewłaściwe łączenie przewodów fazowego i neutralnego (zerowego) w gniazdach ściennych

Przewód fazowy (brązowy) powinien być przyłączony z lewej, a neutralny z prawej strony gniazda ustawionego tak, że bolec uziemiający znajduje się u góry (patrz rys.). Domorośli bądź niechlujni elektrycy często twierdzą, że to bez znaczenia, ale nie jest to prawdą. Odwrotnego przyłączenia "fazy" i "zera" nie toleruje na przykład wiele kotłów grzewczych.

Adam Jamiołkowski
fot. otwierająca: Ospel