Jakie kryteria są istotne przy wyborze systemu kominowego?

Dodano: poniedziałek, 05 marca 2018 11:46
Jakie kryteria są istotne przy wyborze systemu kominowego?

Komin staje się niezbędnym elementem domu, jeśli ciepło do ogrzewania pozyskiwane jest ze spalania paliw stałych, płynnych bądź gazowych. Od rodzaju wykorzystywanych urządzeń grzewczych zależeć będzie dobór i usytuowanie komina, a także niekiedy można go jednocześnie wykorzystać np. do poprowadzenia w nim kanałów wentylacyjnych.

Jak dobierać - komin do kotła czy kocioł do komina?

Przy wyborze rodzaju komina powinniśmy brać pod uwagę kilka czynników istotnych dla prawidłowej i bezawaryjnej eksploatacji. Usytuowanie komina wewnętrznego powinno zapewniać możliwość grupowania umieszczonych w nim kanałów, uniknięcie ewentualnych problemów z przejściem przez stropy czy koniecznością ocieplenia, gdy umieszczony jest w ścianie zewnętrznej, a także osiągać wymaganą wysokość wyprowadzenia ponad dach domu.

Z kolei stosowne przepisy nakładają obowiązek spełnienia określonych wymagań dotyczących własności i wymiarów kanałów kominowych. Przekroje kanałów kominowych muszą być dostosowane do rodzaju i mocy urządzeń grzewczych, a także zapewniona odporności korozyjnej odprowadzających spaliny z kotłów olejowych i gazowych.

Trzeba więc przyjąć zasadę, że najpierw wybierany jest kocioł, kominek, podgrzewacz wody, a do niego "dopasowuje się" komin.

Jaka jest zależność między systemem kominowym a źródłem ciepła?

Obecnie w nowych jak i modernizowanych budynkach montowane są z reguły kominy "zestawiane" z gotowych elementów systemowych. Zestawy kominowe, które często noszą własne nazwy firmowe określające ich podstawowe zastosowanie - przeznaczone są do współpracy z  określonym rodzajem źródła ciepła odpowiednio:

  • kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe,
  • kotłów gazowych i olejowych
  • kotłów i pieców z zamkniętą komorą spalania.

Jakie są istotne parametry systemu kominowego?

Szczegółowe parametry systemów kominowych zamieszczane są w dokumentacji technicznej i precyzują własności techniczno-użytkowe komina w postaci znormalizowanych oznaczeń literowo-cyfrowych. W ten sposób określana jest m. in. dopuszczalna temperatura odprowadzanych spalin, podciśnieniowy bądź nadciśnieniowy przepływ spalin, czasowa odporność na pożar sadzy, przystosowanie do odprowadzania spalin suchych bądź mokrych, oraz opór cieplny ścianek komina i minimalna jego odległość od palnych elementów konstrukcji budynku. 

Przykładowe oznaczenie  komina np. T600 N1 D G60 C100 R40 informuje, że komin przystosowany jest do pracy przy temperaturze do 600°C (T600) , w podciśnieniu o pierwszym poziomie szczelności (N1), spaliny suche (D), 60 minut odporności na pożar sadzy (G60), odległość od palnych elementów 100 mm (C100) a opór cieplny ścianki to 0,40  (K m2)/W (R40).

Jaki komin wybrać - stalowy czy ceramiczny?

Elementem systemy kominowego decydującym o jego własnościach technicznych i użytkowych jest kanał stykający się bezpośrednio ze spalinami czy odprowadzanym dymem. Jego ścianki mogą być wykonane z materiałów mineralnych (ceramiki szamotowej, kamionki) lub stali.

Stalowy system kominowy Komin-Flex
Stalowy system kominowy Komin-Flex, prowadzony na zewnątrz budynku

Kominy prefabrykowane ceramiczne

Kominy te składają się z wewnętrznych odcinków rur wykonanych  z ceramiki łączonych specjalną zaprawą, a zewnętrzną obudowę stanowią pustaki keramzytobetonowe murowane na zaprawę cementową. Zależnie od wersji między obudową a rurą wewnętrzną może być układana warstwa ocieplenia z wełny mineralnej lub pozostawiona pustka pozwalająca na  doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania. Wykorzystywane są najczęściej do budowy wielokanałowych kominów zespolonych, w których oprócz przewodów spalinowych znajdują się kanały wentylacyjne, czy np.  osłony rur odpowietrzenia kanalizacji.

Uniwersalny system kominowy Schiedel Rondo Plus
Schiedel Rondo Plus - uniwersalny, trójwarstwowy system kominowy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych na wszystkie rodzaje paliw

W wersji turbo i przy współpracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania elementy prefabrykowane mogą tworzyć system kominowy typu LAS pozwalający na dołączenia wielu kotłów do jednego komina np. w budynkach wielopiętrowych. Dzięki specjalnej nasadzie kominowej oraz wkładkom centrującym między rurą spalinową a obudową tworzy się wolna przestrzeń umożliwiającą doprowadzenie powietrza zewnętrznego do komory spalania w każdym  kotle.

Kominy stalowe

Kominy stalowe oferowane są w kilku wersjach: jako zintegrowane przewody powietrzno-spalinowe, wkłady do kominów murowanych bądź kompletne, ocieplone zestawy kominowe.

Kanały wewnętrzne wytwarzane są z kilku rodzajów stali kwaso- i żaroodpornych, a ich gatunek wpływa znacząco na trwałość  komina. Przewody powietrzno-spalinowe wykorzystywane są głównie do odprowadzania spalin z urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania, a z kotłów kondensacyjnych również z wykorzystaniem plastikowej rury spalinowej.

Przewody powietrzno-spalinowe - czyli rura w rurze - produkowane są w wersji stalowej (obie rury) jak też w wariancie - rura spalinowa z polipropylenu homopolimerowego (PPH), a zewnętrzna stalowa. Zależnie od sposobu wyprowadzenia spalin na wylocie instalowana jest nasada  ścienna lub dachowa Przepisy dopuszczają również wyprowadzenie przewodu powietrzno-spalinowego przez ścianę domu jednorodzinnego jeśli moc nominalna kotła nie przekracza 21 kW.

Kominy dwuścienne często mylone są z przewodami powietrzno-spalinowymi choć mają nieco inne zastosowanie. Są to bowiem niezależne konstrukcje montowane najczęściej na zewnątrz budynków lub jako obiekty wolnostojące, a pojęcie dwuścienności bierze się od utworzenia ich konstrukcji z dwóch współosiowych rur - wewnętrznej pełniącej funkcje przewodu spalinowego lub dymowego i zewnętrznej stanowiącej osłonę pierścieniowej warstwy ciepłochronnej.

Kominy dwuścienne montowane są głównie w kotłowniach ogrzewających pojedynczy budynek wielorodzinny, obiekt handlowy, a także w połączeniu z kotłowniami osiedlowymi zasilanymi głównie gazem lub olejem opałowym.

Dwuścienny, stalowy komin izolowany typu KF z oferty Komin-Flex


Komin izolowany typu KF - dwuścienny system kominowy z izolacją min. 50 mm do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych na gaz, olej i paliwa stałe

Zależnie od rodzaju paliwa spalanego w kotle wewnętrzna rura wykonana jest ze stali kwasoodpornej bądź żaroodpornej, a odpowiednio dobrana grubość ścianek (najczęściej 0,6-2 mm) musi zapewniać dostateczna sztywność konstrukcyjną i trwałość w agresywnym  środowisku spalin. Warstwa ociepleniowa z wełny mineralnej z reguły ma grubość 3-5 cm, a zewnętrzną rurę osłonową wykonuje się ze stali nierdzewnej, węglowej lakierowanej bądź z aluminium.

Komin opiera się na konsoli wsporczej przymocowanej do ściany lub na oddzielnym fundamencie, a spaliny doprowadzane są przez ścianę kotłowni. Wylot komina zakończony jest stożkowym ustnikiem zamykającym przestrzeń między rurą zewnętrzną i wewnętrzną co chroni przed wnikaniem wody w warstwę izolacyjną.

Wkłady kominowe produkowane są w dwóch wersjach materiałowych - kwasoodpornej przystosowanej do odprowadzania spalin z kotłów gazowych i olejowych oraz żaroodpornej do współpracy z kotłami na paliwo stałe. Najczęściej wykorzystywane są jako rury ochronne w tradycyjnych kominach murowanych przy ich remoncie lub modernizacji.

Średnica wkładu kominowego powinna umożliwiać swobodne jego wprowadzenie do istniejącego kanału kominowego. W przypadku kanałów prostokątnych instalowane są wkłady o przekroju owalnym, gdyż wprowadzenie rur okrągłych znacząco zmniejszyłoby przekrój czynny przewodu dymowego.

Jeśli istniejący kanał nie przebiega na całej wysokości pionowo, konieczne będzie wprowadzenie elastyczne wkładu kominowego typu flex o odpowiednio dobranej średnicy.

autor: Cezary Jankowski
oprac.: Aleksander Rembisz
zdjęcia: Schiedel, Komin-Flex