Odległość komina od elementów łatwopalnych

Dodano: piątek, 14 lipca 2017 15:04
Odległość komina od elementów łatwopalnych

W miejscach, w których kominy sąsiadują z dużymi powierzchniami elementów łatwopalnych niekonstrukcyjnych, należy zapewnić odstęp zgodny z obowiązującymi przepisami (§ 265.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami) oraz z klasyfikacją ogniową danego komina na podstawie obowiązujących norm.

Zaleca się pozostawienie wolnej przestrzeni, gwarantującej cyrkulację powietrza (otwory wlotowe przy podłodze i wylotowe pod sufitem).


Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną - co najmniej 0,3 m, § 265.3 ww. Rozporządzenia.


Drewniane belki stropowe lub konstrukcji dachowej, które sąsiadują z kominem, muszą być oddalone o odległość (x) zgodną z przepisami § 265.4 ww. Rozporządzenia oraz z klasyfikacją komina.oprac. Agnieszka Zygmunt
tekst, zdjęcie i rysunki: Schiedel