Konstrukcja komina - cz. 1

Dodano: poniedziałek, 19 czerwca 2017 09:56

Normom i zaleceniom podlegają różne elementy konstrukcji domu, w tym kominy. Warto wiedzieć, czego dokładnie te normy dotyczą.

Cokół komina powinien mieć wysokość zapewniającą swobodny odpływ kondensatu. Może być on wykonany z betonu, cegieł lub pustaka wypełnionego zaprawą. Zachowanie tej wysokości nie dopuści dodatkowo do zatkania kratki przewietrzającej komina.


Dolne drzwiczki wyczystkowe muszą być zamontowane  w  sposób umożliwiający kominiarzowi łatwy dostęp. W tym celu zaleca się usytuowanie drzwiczek na sąsiednim boku komina (w stosunku do przyłącza spalin).


W przypadku zainstalowania górnych drzwiczek rewizyjnych (na poddaszu) należy zabezpieczyć przyłącze drzwiczek rewizyjnych dodatkową wkładką ceramiczną, aby nie dopuścić do wycieku kondensatu. Nad przyłączem drzwiczek rewizyjnych należy pustak zewnętrzny tak dociąć, aby zapewnić 2-3 cm dylatacji.


Minimalna wysokość konstrukcyjna osi przyłącza spalin jest pokazana na rysunkach poniżej. Drobne odchylenia mogą być wyrównywane wysokością cokołu. Większe różnice muszą być wykonane przez  zamontowanie jednego lub kilku odcinków rury wewnętrznej. Wysokość przyłącza spalin powinna wynikać z dokumentacji urządzenia grzewczego, a w przypadku braku wytycznych zaleca się, aby wysokość ta wynosiła ok. 180-200 cm nad posadzką.


oprac. Agnieszka Zygmunt
tekst, zdjęcie otwierające i rysunki: Schiedel