Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - uwaga na błędy

Dodano: piątek, 05 września 2014 11:30

W artykule opisujemy najczęściej popełniane błędy przy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wykonanie instalacji bez projektu. Błąd ten popełniają inwestorzy, którzy w trakcie budowy decydują się na zmianę przewidzianej w projekcie domu wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną i samodzielnie dobierają elementy instalacji. Zwykle taki system okazuje się trudny do wyregulowania, hałaśliwy i mało wydajny. W niektórych pomieszczeniach wymiana powietrza może być zbyt intensywna (pojawią się przeciągi), a w innych zbyt mała (będzie duszno). Profesjonalista opracowujący projekt wykonuje obliczenia i na ich podstawie dobiera rodzaj, moc i wielkość centrali (wentylatorów), średnicę kanałów oraz miejsce ich poprowadzenia.

Niedostateczna wydajność wentylacji mechanicznej. Instalacja może okazać się niewydolna, jeśli np. maksymalna wydajność centrali jest równa minimalnej wymaganej wymianie powietrza. Zdarza się to, gdy realizator dobiera elementy bez uwzględnienia oporów przepływu, powodowanych przez kanały, kształtki itp. Przyczyną niewydolności wentylacji może być też przełączanie jej na pracę na niskim biegu - zmniejszanie w ten sposób prędkości obrotowej wentylatorów powoduje znaczny spadek sprężu, zdolności do pokonywania oporów przepływu, wskutek czego do oddalonych od centrali pomieszczeń może docierać zbyt mało świeżego powietrza.

Brak izolacji termicznej i akustycznej rur. W pomieszczeniach z nieizolowaną instalacją słyszalny jest szum działających wentylatorów i przepływającego powietrza, a na ściankach kanałów może wykraplać się wilgoć z powietrza. Jeśli rury biegną przez pomieszczenia nieogrzewane, dochodzi także do strat ciepła. Przewody powinno się izolować, np. wełną mineralną.

Wykonanie całej instalacji z elastycznych przewodów. Z takich rur można budować jedynie krótkie odcinki przy samej centrali wentylacyjnej oraz u wylotu kanałów. Odcinki proste powinny być ułożone z rur sztywnych, w których mniejsze są opory przepływu, a same rury są bardziej wytrzymałe i - w przeciwieństwie do rur harmonijkowych - dają się skutecznie czyścić.

Joanna Dąbrowska
fot. Rekuperatory.pl