Wentylacja mechaniczna - zalety i działanie

Dodano: czwartek, 04 września 2014 12:44

Najprostszym sposobem na poprawę skuteczności wymiany powietrza jest zastosowanie wentylacji mechanicznej, czyli wymuszenie obiegu powietrza za pomocą wentylatorów. Można to osiągnąć, wyposażając budynek w jeden z trzech rodzajów instalacji...

  • Instalacja nawiewna, w której świeże powietrze jest tłoczone do pomieszczenia za pomocą wentylatorów, a zużyte wypychane na zewnątrz specjalnymi kanałami za pomocą uzyskanego w ten sposób nadciśnienia;
  • Instalacja wywiewna, gdzie zużyte powietrze usuwane jest z pomieszczenia za pomocą wentylatorów (tworzących podciśnienie), powodujące zasysanie świeżego powietrza z zewnątrz przez nawiewniki lub specjalnymi kanałami;
  • Instalacja nawiewno-wywiewną (najczęściej działająca jako zrównoważona, niepowodująca powstawania podciśnienia ani nadciśnienia) - łączącą oba opisane wyżej systemy, w której zarówno czerpnia (nawiew), jak i wyrzutnia (wywiew) działają dzięki urządzeniom mechanicznym, wymuszającym obieg powietrza.
Schemat działania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

Pierwszego rozwiązania używa się w domach jednorodzinnych bardzo rzadko. Rozwiązanie trzecie jest obecnie coraz bardziej popularne, może funkcjonować samodzielnie, albo być bazą do stworzenia znacznie bardziej energooszczędnego systemu.

Wentylacja mechaniczna ma wiele zalet:

  • działa jednakowo, niezależnie od pogody i temperatury powietrza na zewnątrz;
  • umożliwia kontrolę poziomu wymiany powietrza - a więc i oszczędności na ogrzewaniu;
  • nie wymaga budowy długich kominów wentylacyjnych.

Trzeba jednak pamiętać, że centrala wentylacyjna zużywa prąd - co oznacza dodatkowe koszty, których w przypadku wentylacji grawitacyjnej nie ma.

Nie wolno zapomnieć o właściwym rozkładzie elementów nawiewnych i wywiewnych w budynku. W drodze od nawiewnika do kratki wyciągowej powietrze zbiera ze sobą wilgoć i zapachy. Stąd jeśli na przykład umieścimy nawiew w kuchni, a wywiew w salonie - to po całym domu będą przenosić się kuchenne zapachy oraz znacznie wzrośnie w nim wilgotność powietrza (nasycenie parą wodną powietrza w kuchni jest bardzo wysokie i powiększa się z każdym gotowaniem). Nawiewy należy więc lokować w pomieszczeniach czystych i suchych, a wywiewy - w tych o podwyższonej wilgotności: w kuchni, łazience, toalecie (tak samo, jak w wentylacji grawitacyjnej).

Joanna Dąbrowska