Woda z wodociągu

Dodano: poniedziałek, 14 czerwca 2010 12:20

Zimną i ciepłą wodę w domu można zapewnić na różne sposoby, jednym z nich jest woda z wodociągu. Jak wszystko ma swoje wady i zalety.

Niektórzy uważają, że utrudnia mycie naczyń i pranie ubrań, z drugiej strony może zawierać wiele rozpuszczonych soli wapnia, żelaza i magnesu, dzięki czemu nie wpływa tak negatywnie na zdrowie jak woda ich pozbawiona. Przyłącze wodociągowe łączy instalację wodną w domu z zasilającym ją wodociągiem. Niezbędnymi elementami przyłącza są:

  • zasuwa umożliwiająca odcięcie dopływu wody z wodociągu;
  • wodomierz (licznik poboru wody);
  • zawory odcinające.

Dalsze elementy tworzą instalację domową.

Za wodomierzem montuje się zawór zwrotny (przeciwskażeniowy), zabezpieczający przed cofnięciem się wody z instalacji domowej do wodociągu w razie zaniku ciśnienia wody. Za zaworem montuje się wstępny filtr mechaniczny, wychwytujący z wody wodociągowej zanieczyszczenia stałe (na przykład piasek i rdzę), oraz zawory odcinające, umożliwiające wymianę filtra bez opróżniania instalacji.

Rurę przyłącza układa się ze stałym spadkiem min. 2-3% (2-3 cm na metr długości przewodu) w kierunku od domu do wodociągu ulicznego. Umożliwia to stałe odpowietrzanie instalacji, a w razie potrzeby - także jej opróżnienie.

Zalety i wady wody z wodociągu

O jakość wody wodociągowej troszczy się jej dostawca, jest ona uzdatniana i systematycznie badana. Ponadto dociera do domu pod ciśnieniem, nie musimy więc montować zestawu hydroforowego.

Zdarza się, że woda z wodociągu nie spełnia naszych oczekiwań. Choć stację uzdatniania opuszcza odpowiednio oczyszczona, to płynąc rurociągami, może zostać wtórnie zanieczyszczona, choćby przez osady znajdujące się w rurach. To dość częste zjawisko, bo wciąż eksploatowane są nawet stuletnie rurociągi. Dlatego warto zainstalować w domu kilkustopniowy filtr, oczyszczający przynajmniej wodę przeznaczoną do spożycia.

Woda wodociągowa może mieć też zbyt niskie ciśnienie. Zdarza się to zwłaszcza w domach położonych na wzniesieniu powyżej wodociągu lub w miejscowościach, w których wydajność sieci jest zbyt niska, zwłaszcza w okresach największego poboru, np. wieczorami, lub latem, gdy mieszkańcy używają wody wodociągowej do podlewania ogrodów. W takiej sytuacji warto zasilać instalację domową nie bezpośrednio z wodociągu, ale za pośrednictwem podnoszącego ciśnienie zestawu hydroforowego.

opr.: Jarosław Antkiewicz