Eksploatacja filtrów wodnych

Dodano: piątek, 21 maja 2010 09:49

Żeby filtry dobrze działały, muszą być odpowiednio eksploatowane: wymieniane lub czyszczone wtedy, gdy spada jakość lub wydajność oczyszczanej przez nie wody.

Ponieważ jakości wody nie da się zazwyczaj "zobaczyć" bez wykonania jej analizy, sygnałem do tego, że filtr należy wypłukać, jest spadek ciśnienia wody w instalacji, spowodowany nagromadzeniem zanieczyszczeń utrudniających jej przepływ przez filtr. Małe filtry wodne kuchenne i łazienkowe mają zazwyczaj filtry wymienne, natomiast duże kolumny filtracyjne wymagają płukania lub czyszczenia filtrów. Częstotliwość nie jest stała, zależy bowiem od stężenia zanieczyszczeń w filtrowanej wodzie i ilości zużywanej wody.

W nowoczesnych, zautomatyzowanych urządzeniach z samoczynnym płukaniem sprawa jest prosta - filtr wodny płukany jest cyklicznie lub gdy ciśnienie wody spadnie o określoną wartość. W urządzeniach bez automatyki o odpowiedniej eksploatacji filtrów, czyli o okresowym płukaniu musimy pamiętać sami, w przeciwnym razie jakość wody obniży się - nie będzie wystarczająco uzdatniona i pojawić się może ryzyko wtórnego jej zanieczyszczenia bakteriami, które rozwiną się na osadach znajdujących się na filtrze nieodpowiednio eksploatowanym.

Jeżeli chcemy mieć pewność, po jakim zużyciu wody należy filtry wodne płukać, warto wykonać analizę składu wody, by potwierdzić stopień ich zanieczyszczenia. Wodę z płukania odprowadza się do kanalizacji. Można ją także wykorzystywać np. do podlewania ogrodu. Eksploatacja filtrów wymaga także dokładnego czyszczenia lub wymiany wkładów, częstotliwość zależy od zaleceń producenta.

op.: Monika Czeczotek
zdjęcie: Ekonet